uddannelsen til diplomingeniør i mekatronik
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - Mechatronics

Du lærer at skabe brugervenlige produkter ved at kombinere mekanik, elektronik, software og reguleringsteknik.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - Mechatronics
Andre betegnelser:
Diplomingeniør - mekatronik
Varighed:
3½ år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får en grundig viden om mekanik, software og elektronik, og du bliver trænet i at samarbejde i projektteams.

Som færdiguddannet kan du få job i virksomheder, der udvikler og designer produkter med teknologi-indhold. Du kan fx blive ansat som udviklingsingeniør, teknisk konsulent, rådgivende ingeniør eller projektleder.

Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at skabe brugervenlige og intelligente produkter, som kombiner mekanik, elektronik og indlejrede systemer. Det kan fx være industrirobotter, abs-bremser, droner eller servostyring. 

Du får bl.a. viden om design, materialevalg, elektronik, softwareudvikling og beregning af den mekaniske del af produktet.  

Opbygning

 • Første semester: Du lærer, hvad mekatronik er, og hvad der skal til for at udvikle mekatroniske produkter
 • Andet semester: Du får forståelse for systemkomponenter og deres interaktioner
 • Tredje semester: Der bygges videre på den viden, du har fået om mekatronik og udvikling af mekatroniske produkter
 • Fjerde semester: Du får grundlæggende viden om reguleringssystemer og hvordan de integreres i et produkt
 • Femte semester: Du specialiserer dig via valgfag samtidig med, at du styrker dine tværfaglige færdigheder i et tværgående projekt (Experts in Teams)
 • Sjette semester: Du skal i et halvt års ingeniørpraktik i en dansk eller udenlandsk virksomhed
 • Syvende og afsluttende semester: Du udarbejder et afgangsprojekt

Titel

Du får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in Mechatronics.

Undervisning

Uddannelsen består af en kombination af teorikurser og projektarbejde. Under uddannelsen vil du arbejde meget i projektgrupper, hvor du sammen med dine medstuderende kommer til at løse problemer for virksomheder gennem case-baseret arbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Praktik

Der er indlagt ½ års praktik i en virksomhed. 

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Engelsk B 
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 5,0, eller du skal have mindst 5,0 i gennemsnit i matematik A
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 5,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside

Da undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 88
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside:.

Professionsbacheloruddannelsen i mechatronics foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Sønderborg (Sommerstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Løn 

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for udvikling og design af produkter, hvori der både indgår mekanik og elektronik.

Du kan komme til at arbejde som applikationsingeniør, salgssupporter, teknisk konsulent, rådgivende ingeniør eller projektleder.

Du har også har mulighed for at arbejde som udvikler eller leder i virksomheders produktionsafdelinger eller inden for logistik som logistikchef eller logistikingeniør.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Læs mere om uddannelser til civilingeniør.

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 56 af 10. januar 2024.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information