civilingeniør i lyd og akustisk teknologi
Kandidatuddannelse

Engineering Acoustics

Kandidatuddannelsen handler om udvikling inden for alle grene af akustik og lydteknologi.

Fakta

Navn:
Engineering Acoustics
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i lyd og akustisk teknologi
Mulighed for erhvervskandidat:
Ja
Varighed:
2 år (4 år ved erhvervskandidat)
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Med en kandidatuddannelse inden for akustisk teknologi lærer du om alt fra den menneskelige hørelse og reaktion på lyd til akustiske måle- og beregningsmetoder, audio teknologi, elektroakustiske systemer, rum- og bygningsakustik, miljøakustik samt data science og signalbehandling.

Som uddannet civilingeniør har du bl.a. mulighed for at søge job i virksomheder i Danmark eller i udlandet eller at arbejde med forskning inden for akustiske emner.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen får du indsigt i de begrebsmæssige rammer og forudsætninger for at arbejde med avancerede emner inden for høreforskning og teknisk audiologi, lydoptagelse og lydgengivelse samt akustisk design af rum og koncertsale.

Beskrivelse, overførsel og oplevelse af lyd

Du lærer om matematiske værktøjer til beskrivelse af lyd og får erfaring med måling af elektroakustiske funktioner til overførsel af lyd. Du lærer også om menneskets lydoplevelse i forhold til musik, tale og støj.

Du vil desuden få indsigt i udendørs lydudbredelse og støjbekæmpelse, i lydkvalitet og støjreduktion i boliger samt i vibrations- og støjdæmpning af transportmidler og maskiner.

Områder

Du har mulighed for at få undervisning inden for bl.a.:

  • Den menneskelige hørelse og dens signalbehandling
  • Elektroakustiske systemer
  • Rum- og bygningsakustik
  • Miljøakustik
  • Støj- og vibrationsbekæmpelse

Du beskæftiger dig med lyd og akustik i relation til såvel, højtalere, mikrofoner og hovedtelefoner som til høreapparater m.m.

Erhvervskandidatuddannelse

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udbyder også uddannelsen som en erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget.

Læs mere

Erhvervskandidatududannelse på DTU (dtu.dk)

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Engineering Acoustics).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Engineering Acoustics foregår i:

 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør i akustisk teknologi er du kvalificeret til at arbejde inden for den lydtekniske branche i såvel Danmark som i udlandet.

Virksomheder og konsulentfirmaer

Dine jobmuligheder vil være i virksomheder, der udvikler og producerer høreapparater, høretelefoner, højtalere, mikrofoner samt i akustiske konsulentfirmaer inden for fx medicinsk teknologi, kommunikation, virtual audio og gaming.

Universiteter, forskningscentre  og myndigheder

Du vil også have jobmuligheder ved universiteter, forskningscentre og myndigheder, hvor du kan indgå i såvel konsulent- som forskningsmæssige opgaver.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information