civilingeniør i lyd og musikteknologi
Kandidatuddannelse

Sound and Music Computing

På den engelsksprogede kandidatuddannelse kommer du bl.a. til at beskæftige dig med lydbehandling samt musikopfattelse og kognition.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Sound and Music Computing
Andre betegnelser:
Lyd- og musikteknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du vil på såvel et praktisk som et teoretisk niveau få viden om datamodellering, signalbehandling, mønstergenkendelse, lydteknik og lydopfattelse. Du vil bl.a. lære om digitale lydeffekter og signalanalyse, samt om den måde hvorpå mennesker opfatter lyd- og musiksignaler.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du kunne arbejde med udvikling og test af programmer og udstyr til behandling af lyd, produktion af lyd samt udvikling af forretningsmuligheder og -koncepter inden for lyd og musik.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du undervisning i de grundlæggende elementer i lyd- og musikteknologi. Du lærer om lydbehandling, musikopfattelse og kognition samt statistisk analyse og mønstergenkendelse (fx talegenkendelse) og får indsigt i realtidsinteraktion og -performance samt i analyse af lyd- og musiksignaler.

Emner

På 2. semester skal du vælge et af to emner: forskning i lydinteraktion eller hentning af musikinformation.

Du vil her enten skulle beskæftige dig med udvikling og analyse af metoder til analyse af musiksignaler, fx på automatisk inddeling af musik efter genre, automatisk bestemmelse af instrumenter, optagelse (live eller studie) mv. eller med design af sonisk interaktion med fokus på enten interaktivt produktdesign til lyd, sonisk interaktion i kunst eller interaktiv ultralydslysering.

Undervisning på andre kandidatuddannelser

Du har også mulighed for at følge undervisning på andre kandidatuddannelser, som kan bidrage til din profil. Det kan fx være medialogi, produkt- og designpsykologi, akustik eller musik.

Udlandsophold

Der er i løbet af uddannelsen mulighed for at vælge et ophold i udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddanelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Sound and Music Computing).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København. Uddannelsen udbydes ikke længere i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Sound and Music Computing som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Datalogi
 • Elektro (diplomingeniør)
 • Elektronik og it
 • Elektroteknologi
 • Informations- og kommunikationsteknologi (diplomingeniør)
 • Internetteknologier og computersystemer
 • Matematik og teknologi
 • Medialogi
 • Mekatronik
 • Netværksteknologi og it
 • Produkt- og designpsykologi
 • Software
 • Softwareteknologi

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig adgang til at arbejde med udvikling og test af programmer og udstyr til behandling af lyd, produktion af lyd og udvikling af forretningsmuligheder og -koncepter inden for lyd og musik.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information