Kvinde styrer DJ-pulten
Kandidatuddannelse

Elektronisk musik og lydkunst

På kandidatuddannelsen arbejder du videre med din kunstneriske udvikling og lærer at bruge den til udøvende kunstneriske virksomhed.

Fakta

Navn:
Elektronisk musik og lydkunst
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Bacheloruddannelse + bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Under uddannelsen lærer du bl.a. at sætte elektronisk musik i forbindelse med sceniske produktioner, lige som du også lærer at organisere og lede et kunstnerisk projekt.

Som færdiguddannet kandidat i elektronisk musik og lydkunst kan du arbejde med mange forskellige former for formidling af musik. Det kan fx være som underviser, koncertarrangør eller deltagelse i scenekunstproduktioner.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Computeren er hovedinstrumentet på denne kunstneriske uddannelse. Du lærer både at skabe elektronisk musik og lydkunst og at formidle denne.

Centrale fag

På kandidatuddannelsen får du undervisning i følgende fag:

  • Hovedfaget i elektronisk musik og lydkunst
  • Musikteknologi
  • Performance og formidling

Støttefag

Du undervises i støttefag som fx entreprenørskab, projektdesign og digital kultureI performance samt formidling. Du får desuden kendskab til de meste centrale begreber inden for dramaturgi og lærer både om lydscenografi og produktionstilrettelæggelse.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand. Musicae, Elektronisk Musik og Lydkunst. Uddannelsens engelske titel er Master of Music (MMus) Electronic Music and Sound Art.

Undervisning

Undervisningen omfatter holdundervisning og soloundervisning. 

I uddannelsen indgår også seminarer og workshops, som bruges til præsentation og diskussion af relevante tekniske og teoretiske emner eller til fremlæggelse af egne ideer eller projekter.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et kandidatprojekt.

Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser

  • En bacheloruddannelse i elektronisk musik og lydkunst fra Syddansk Musikkonservatorium
  • En tilsvarende uddannelse fra andet dansk eller udenlandsk musikkonservatorium
  • En professionsbacheloruddannelse i musik eller tilsvarende fra en videregående uddannelsesinstitution

Læs om bacheloruddannelsen i elektronisk musik og lyd

Optagelsesprøve

Du skal bestå en optagelsesprøve, medmindre du har en bacheloruddannelse i elektronisk musik og lydkunst fra Syddansk Musikkonservatorium.

Optagelse

Du ansøger om optagelse digitalt på kum.studieoptag.dk.

Se kum.studieoptag.dk

Ansøgning

Læs om ansøgning og optagelse på www.sdmk.dk

Det koster 500 kr. at ansøge.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 1. december kl. 12.00.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som uddannet elektronisk musik- og lydkunstner kan du arbejde med din kunst som udøvende kunstner og formidler.

Du har også mulighed for at arbejde som underviser i elektronisk musik på fx højskoler, efterskoler og musikskoler.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om musikkonservatorierne og Operaakademiet. Nr. 1324 af 23. november 2023.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information