uddannelsen elektronisk musik og lydkunst
Kandidatuddannelse

Elektronisk musik og lydkunst

På kandidatuddannelsen arbejder du videre med din kunstneriske udvikling fra bacheloruddannelsen. Du udbygger det kreative arbejde på baggrund af din musikteknologiske viden og lærer at bruge den til udøvende kunstneriske virksomhed.

Fakta

Navn:
Elektronisk musik og lydkunst
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Bacheloruddannelse + bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Under uddannelsen lærer du bl.a. at sætte elektronisk musik i forbindelse med sceniske produktioner, lige som du også lærer at organisere og lede et kunstnerisk projekt.

Som færdiguddannet kandidat i elektronisk musik og lydkunst kan du arbejde med mange forskellige former for formidling af musik. Det kan fx være som underviser, koncertarrangør eller deltagelse i scenekunstproduktioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen får du undervisning i følgende fag:

  • Hovedfaget i elektronisk musik og lydkunst
  • Musikteknologi
  • Performance og formidling
  • Støttefag som består af kulturfag, entreprenørskab, projektdesign og digital kultureI performance og formidling får du kendskab til de meste centrale begreber inden for dramaturgi og lærer både om lydscenografi og produktionstilrettelæggelse.

I uddannelsen indgår også seminarer og workshops, som bruges til præsentation og diskussion af relevante tekniske og teoretiske emner eller til fremlæggelse af egne ideer eller projekter.

Undervisningen består af holdundervisning og soloundervisning.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et kandidatprojekt. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand. Musicae, Elektronisk Musik og Lydkunst. Den engelske titel er Master of Music (MMus) Electronic Music and Sound Art.

Uddannelsen foregår i Esbjerg.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en bacheloruddannelse i elektronisk musik og lydkunst, en lignende uddannelse eller fx bacheloruddannelse i musik, samt bestå en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på http://www.sdmk.dk/.

Om det enkelte musikkonservatorium

Uddannelsen foregår i Esbjerg.

Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) Esbjerg

SDMK i Esbjerg udbyder elektronisk musik og lydkunst som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDMK udbyder også en bacheloruddannelse i elektronisk musik og lydkunst.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen kræver, at du har gennemført bacheloruddannelsen i elektronisk musik og lydkunst eller har lignende forudsætninger.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet elektronisk musik- og lydkunstner kan du blandt andet arbejde som underviser i elektronisk musik på fx højskoler, efterskoler og musikskoler. Du kan også arbejde med din kunst som udøvende kunstner og formidler.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for sang og musik.

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information