kandidatuddannelse i Kemi
Kandidatuddannelse

Kemi

På kandidatuddannelsen uddyber du dit kendskab til de centrale discipliner, metoder, teorier og begreber inden for kemi.

Fakta

Navn:
Kemi
Andre betegnelser:
Chemistry
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du videreudvikler dine kompetencer i at analysere og skabe kemiske forbindelser, og du specialiserer dig inden for de områder af faget, du har størst interesse for.

Uddannelsen kan føre til job i både den private og den offentlige sektor inden for undervisning, formidling og forskning, og du vil bl.a. kunne arbejde med ledelse, rådgivning og udvikling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen arbejder du videre med områder som fx organisk kemi, uorganisk kemi, fysisk kemi og teoretisk kemi.

Du bliver samtidig trænet i at arbejde som kemiker og lærer at planlægge og udføre eksperimentelt arbejde. Desuden opnår du kompetencer inden for både skriftlig og mundtlig formidling.

Du er i høj grad selv med til at sammensætte din uddannelse, hvilket giver mulighed for, at du kan specialisere dig og skærpe dine individuelle kompetencer inden for et eller flere områder af faget.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, regneøvelser, laboratorieøvelser og projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Uddannelsen udbydes også på engelsk ved KU, RUC og AU. Den engelske betegnelse er Chemistry.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om det enkelte universitet.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Roskilde, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder kemi som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Du kan specialisere dig inden for følgende emner:

 • Organisk syntese
 • Grøn og bæredygtig kemi
 • Uorganisk kemi
 • Fysisk kemi
 • Kemi med suppleringfag

KU udbyder også en bacheloruddannelse i kemi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i kemi giver adgang til uddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.ku.dk.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder kemi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Kemi læses i kombination med et af følgende fag: almen biologi, kommunikation, matematik eller medicinalbiologi. Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

RUC udbyder også en bacheloruddannelse i kemi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i kemi skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i kemi giver adgang til uddannelsen.

Du kan se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.ruc.dk.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder kemi som en 2-årig kandidatuddannelse. Hvis der er udenlandske studerende på holdet, foregår undervisningen på engelsk.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i kemi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i kemi giver adgang til uddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.sdu.dk.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder kemi som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes på dansk.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i kemi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Kemi og bioteknologi (diplomingeniør)
 • Kemi og bioteknologi (bachelor)
 • Kemiteknologi (bachelor)
 • Miljøteknologi/Miljøvidenskab (bachelor)
 • Bioteknologi (bachelor)

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.aau.dk.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder kemi som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i kemi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i kemi fra AU giver adgang til kandidatuddannelsen.

Følgende andre bacheloruddannelser fra AU giver adgang til uddannelsen:

 • Kemi og teknologi
 • Medicinalkemi
 • Molekylærbiologi med specialisering i biokemi
 • Nanoscience

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.au.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig bl.a. jobmuligheder inden for ledelse, rådgivning, forskning, udvikling og formidling i både det private erhvervsliv og i den offentlige sektor.

Mange kemikere arbejder med udvikling, analyse og kontrol i medicinal-, plast-, materiale-, farve-, og fødevareindustri samt på hospitalslaboratorier og i miljøsektoren.

Du kan også komme til at arbejde på universiteter, hvor du forsker og underviser studerende.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Kemi er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du kemi med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde, forskning og universitetsundervisning og undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Mette Hamborg Jensen på 26 år er uddannet farmaceut. Hun arbejder som kemiker hos Novo Nordisk i...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.