kandidatuddannelse i Kemi
Kandidatuddannelse

Kemi

På kandidatuddannelsen uddyber du dit kendskab til de centrale discipliner, metoder, teorier og begreber inden for kemi.

Fakta

Navn:
Kemi
Type:
Kandidatuddannelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du videreudvikler dine kompetencer i at analysere og skabe kemiske forbindelser, og du specialiserer dig inden for de områder af faget, du har størst interesse for.

Uddannelsen kan føre til job i både den private og den offentlige sektor inden for undervisning, formidling og forskning, og du vil bl.a. kunne arbejde med ledelse, rådgivning og udvikling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen arbejder du videre med områder som fx organisk kemi, uorganisk kemi, fysisk kemi og teoretisk kemi.

Du bliver samtidig trænet i at arbejde som kemiker og lærer at planlægge og udføre eksperimentelt arbejde. Desuden opnår du kompetencer inden for både skriftlig og mundtlig formidling.

Du er i høj grad selv med til at sammensætte din uddannelse, hvilket giver mulighed for, at du kan specialisere dig og skærpe dine individuelle kompetencer inden for et eller flere områder af faget.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, regneøvelser, laboratorieøvelser og projektarbejde.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde, specialet, der tager ½-1 år og giver titlen cand.scient. På Roskilde Universitet afhænger titlen af dit individuelle studieforløb.

Uddannelsen udbydes også på engelsk ved KU, RUC, AU og AAU. Den engelske betegnelse er Chemistry.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Der kan være forskel i adgangskravene på de enkelte universiteter. Se adgangskravene under de enkelte uddannelsessteder nedenfor.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Roskilde, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

På KU kan du læse kemi som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Du kan specialisere dig inden for følgende emner:

 • Organisk syntese
 • Grøn og bæredygtig kemi
 • Uorganisk kemi
 • Fysisk kemi
 • Kemi med suppleringfag

Læs også om bacheloruddannelsen i kemi.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i kemi giver direkte adgang til uddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.ku.dk.

Roskilde Universitet (RUC)

På RUC er kemi et kombinationsfag. På kandidatniveau læser du kemi i 1 år og kombinerer med det andet fag i 1 år. Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Du kan også læse kemi på bachelorniveau.

Vælger du at læse kemi i en særligt tilrettelagt kombination med en række kombinationsfag, kan du få forskellige toninger:

Læs mere om toninger på RUC's hjemmeside.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i kemi skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i kemi giver direkte adgang til uddannelsen.

Du kan også søge optagelse med en bacheloruddannelse i biokemi, kemi og teknologi, kemi og bioteknologi, farmaci, medicinalkemi eller nanoscience - eller en diplomingeniøruddannelse i kemiteknik.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.ruc.dk.

Syddansk Universitet (SDU)

På SDU kan du læse kemi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Læs også om bacheloruddannelsen i kemi.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i kemi giver direkte adgang til uddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.sdu.dk.

Aalborg Universitet (AAU)

På AAU kan du læse kemi som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Læs også om bacheloruddannelsen i kemi.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Kemi og bioteknologi (diplomingeniør)
 • Kemi og bioteknologi (bachelor)
 • Kemiteknologi (bachelor)
 • Miljøteknologi (bachelor)
 • Bioteknologi (bachelor)

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.aau.dk.

Aarhus Universitet (AU)

På AU kan du læse kemi som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Læs også om bacheloruddannelsen i kemi.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bachelor i kemi fra AU giver direkte adgang til kandidatuddannelsen.

Følgende andre bacheloruddannelser fra AU giver adgang til uddannelsen:

 • Kemi og teknologi
 • Medicinalkemi
 • Molekylærbiologi med specialisering i biokemi
 • Nanoscience

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.au.dk.

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig bl.a. jobmuligheder inden for ledelse, rådgivning, forskning, udvikling og formidling i både det private erhvervsliv og i den offentlige sektor.

Mange kemikere arbejder med udvikling, analyse og kontrol i medicinal-, plast-, materiale-, farve-, og fødevareindustri samt på hospitalslaboratorier og i miljøsektoren.

Du kan også komme til at arbejde på universiteter, hvor du forsker og underviser studerende.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Kemi er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du kemi med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde, forskning og universitetsundervisning og undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Se mere om fremtidsudsigter inden for naturvidenskabelige uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Mette Hamborg Jensen på 26 år er uddannet farmaceut. Hun arbejder som kemiker hos Novo Nordisk i...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.