kandidatuddannelse i Omics
Kandidatuddannelse

Life Science Engineering and Informatics

Kandidatuddannelsen foregår i Kina. Uddannelsen handler om forskning i post-genom molekylær biologi.

Fakta

Navn:
Life Science Engineering and Informatics
Andre betegnelser:
Omics
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen kobler det hypotesedrevne med det data- og teknologidrevne. Du lærer bl.a. at arbejde med sekventering og efterfølgende analyse af data.

Som færdiguddannet kandidat vil du bl.a. kunne arbejde som forsker i offentlige og private institutioner og virksomheder, fx farmaceutiske virksomheder eller fødevarevirksomheder. Det kan også være inden for hospitaler eller universiteter og forskningsinstitutioner.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen Life Science Engineering and Informatics (Omics) lærer du at koble eksperimentelle data med informationen i store internationalt tilgængelige databaser, som indeholder information om DNA- og proteinsekvenser, proteinfunktion og interaktion samt metaboliske processer.

Forskning i molekylær biologi

Uddannelsen handler om forskning i den post-genome molekylære biologi, hvor designet af de opstillede eksperimenter og fortolkningen af offentligt tilgængelige sekvensdata er afgørende.

Emner

Du får undervisning i emner inden for:

  • Biokemi
  • Molekylær biologi
  • Analytisk biokemi
  • Datalogi

I uddannelsen indgår flere forskellige tilgange, som eksempelvis proteomics, transcriptomics, interatomics og metabolomics. Proteomics er fx et samtidigt studie af (potentielt) alle udtrykte proteiner i et givent biologisk system.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Life Science Engineering and Informatics).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og selvstændigt projektarbejde, som ofte foregår i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Life Science Engineering and Informatics foregår i:

Uddannelsen er et samarbejde mellem DTU og Sino-Danish Center.

Læs mere om uddannelsen på Sino-Danish Centers hjemmeside (sdc.university)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde som forsker i offentlige og private institutioner og virksomheder. Det kan være inden for bioteknologi-industrien, farmaceutiske virksomheder eller fødevarevirksomheder. Det kan også være inden for hospitaler eller universiteter og forskningsinstitutioner.

Analyse, kontrol, kvalitetssikring, forskning og udvikling

Typiske arbejdsopgaver vil være analyser af sekvensdata, kvalitetssikring, kvalitetskontrol, produktudvikling samt Omics-relateret forsknings- og udviklingsarbejde.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information