kandidatuddannelse i Omics
Kandidatuddannelse

Life Science Engineering and Informatics

Kandidatuddannelsen udbydes på engelsk og foregår i Kina. Uddannelsen handler om forskning i post-genom molekylær biologi.

Fakta

Navn:
Life Science Engineering and Informatics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen kobler det hypotesedrevne med det data- og teknologidrevne. Du lærer bl.a. at arbejde med sekventering og efterfølgende analyse af data.

Som færdiguddannet kandidat vil du bl.a. kunne arbejde som forsker i offentlige og private institutioner og virksomheder, fx farmaceutiske virksomheder eller fødevarevirksomheder. Det kan også være inden for hospitaler eller universiteter og forskningsinstitutioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen Life Science Engineering and Informatics (Omics) lærer du at koble eksperimentelle data med informationen i store internationalt tilgængelige databaser, som indeholder information om DNA- og proteinsekvenser, proteinfunktion og interaktion samt metaboliske processer.

Forskning i molekylær biologi

Uddannelsen handler om forskning i den post-genome molekylær biologi, hvor designet af de opstillede eksperimenter og fortolkningen af offentligt tilgængelige sekvensdata er afgørende.

Du får undervisning i emner inden for: biokemi, molekylær biologi, analytisk biokemi og datalogi.

I uddannelsen indgår flere forskellige tilgange, som eksempelvis proteomics, transcriptomics, interatomics og metabolomics. Proteomics er fx et samtidigt studie af (potentielt) alle udtrykte proteiner i et givent biologisk system.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og selvstændigt projektarbejde, som ofte foregår i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Life Science Engineering and Informatics (Civil Engineering).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Beijing i Kina.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder i samarbejde Sino-Danish Center Life Science Engineering and Informatics som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Flere bacheloruddannelser inden for naturvidenskab og teknisk videnskab giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B, som du skal have bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit.

Se dine muligheder for optagelse, og læs om ansøgning på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via en ansøgningsformular, som findes på universitetets hjemmeside.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde som forsker i offentlige og private institutioner og virksomheder. Det kan være inden for bioteknologi-industrien, farmaceutiske virksomheder eller fødevarevirksomheder. Det kan også være inden for hospitaler eller universiteter og forskningsinstitutioner.

Typiske arbejdsopgaver vil være analyser af sekvensdata, kvalitetssikring, kvalitetskontrol, produktudvikling samt Omics-relateret forsknings- og udviklingsarbejde.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker bl.a. ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information