Jorden
Kandidatuddannelse

Geophysics

Du får indsigt i udvikling og anvendelse af fysiske målinger og computermodeller til løsning af vitale samfundsudfordringer inden for klima, miljø og råstoffer.

Fakta

Navn:
Geophysics
Andre betegnelser:
Geofysik
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen giver dig mulighed for at specialisere dig inden for bl.a. Jordens klimasystem, vandressourcer og geotermisk energi.

Du får også mulighed for at arbejde med udvikling af bæredygtige løsninger til det moderne samfunds ressourcebehov (fx rent drikkevand og bæredygtig energi).

Geofysikere arbejder ofte med udfordringer relateret til klimaændringer, miljøbeskyttelse samt energi til den grønne omstilling. Som færdiguddannet har du jobmuligheder både i den offentlige og private sektor. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen integreres geofysiske målinger, geologiske observationer og avancerede computermodeller til løsning af en lang række geovidenskabelige spørgsmål, som det moderne samfund stiller.

Emner

Du lærer, hvordan man ved hjælp af elektrisk strøm, elektromagnetiske felter, lydbølger, radarbølger, magnetfelter og NMR-teknik laver scanningsbilleder af Jordens lag.

Ved at kombinere geologiske observationer og computermodeller får du viden om, hvordan man finder råstofferne til det moderne samfund og udforsker Jord-systemets mekanismer.

Specialer

Du kan specialisere dig inden for følgende områder:

  • Vand (grundvand, overfladevand, forurenede grunde)
  • Klima og miljø (naturlige og menneskabte klimavariationer og deres konsekvenser, gletsjerprocesser)
  • Energi (geotermisk energi, olie/gas, vind og energilagring i jorden)
  • Den dybe Jord (mineralressourcer samt grundforskning i globale processer, bjergkæder og vulkaner)

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Geophysics.

Undervisning

​Undervisningen veksler mellem forelæsninger, computerbaserede øvelser, almindelig holdundervisning og ekskursioner.

Der er gode muligheder for at samarbejde med erhvervsvirksomheder. 

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

Under uddannelsen er der gode muligheder for at studere et semester i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aarhus Universitet (au.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Geophysics foregår i:

Andre muligheder

På Københavns Universitet (KU) er geofysik en specialisering på kandidatuddannelsen i fysik.

Læs mere i UG-artiklen:

Fysik

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du arbejde hos rådgivende ingeniørvirksomheder og i statslige og kommunale institutioner, som fx arbejder med grundvandsforskning, miljøvurderinger, sikring af rent drikkevand og godt vandmiljø i åer og søer.

Du kan også få job i virksomheder, der arbejder med moderne energiformer som vind og geotermisk energi eller med udvinding af bl.a. sand/grus/ler til byggeri eller malm og cirkulære råstofsystemer. 

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information