Foto af Meteorolog
Job

Meteorolog

En meteorologs primære arbejde er at udarbejde vejrudsigter på baggrund af observationer og komplicerede matematiske beregninger.

Fakta

Arbejdssteder:
Vejrtjenester
Stillingsbetegnelser:
Meteorolog, Flyvemeteorolog, Kimatolog, Forsker

Meteorologen skal herefter formidle resultaterne videre til folk, virksomheder, piloter m.v. Som meteorolog skal du være dygtig til matematik og geografi, og du skal være indstillet på at arbejde på skiftende tidspunkter og ofte om natten og i weekenderne.

De fleste meteorologer arbejder ved Danmarks Meteorologiske Institut, på vejrtjenester og ved flyvestationer, men nogle beskæftiger sig også med forskning.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

job som meteorolog
Vejrudsigter bygger på et utal af observationer fra vejrstationer som denne

Meteorologens hovedopgave er at lave vejrudsigter, som kan bruges af almindelige mennesker, sømænd og piloter. Arbejdsområde er Danmark, Grønland, Færøerne og farvandene omkring.

Som meteorolog analyserer du den øjeblikkelige vejrsituation, både lokalt og regionalt. Det gør du på baggrund af et meget stort antal observationer og målinger. Det er oplysninger om vind, sigtbarhed, skyer, lufttryk, luftfugtighed, temperatur, nedbør m.v.

Observationerne laves af flyvemeteorologer ansat på de større offentlige og militære lufthavne samt vejrobservatører, som udfører opgaven som en del af andet arbejde, fx som flyveleder eller AFIS-operatør.

På baggrund af analyserne, prognosemodeller samt satellit- og radardata laver meteorologerne forskellige vejrudsigter. Det kan være mere generelle vejrudsigter for de nærmeste døgn, som de udsender gennem radio, tv og pressen i øvrigt.

Du laver også mere specielle vejrudsigter. Det drejer sig især om udsigter til luftfarten og forsvaret, landbruget og til brug på havene. Til skibsfarten udarbejder meteorologerne specielle rutevejledninger om de mest fordelagtige sejlruter verden over.

Private virksomheder, fx inden for bygge- og anlægsområdet og offshore (olieboreplatforme), kan bestille særlige vejrudsigter eller klimaanalyser.

Meteorologerne skal også formidle vejrudsigterne videre til dem, der skal bruge oplysningerne. Vejrudsigter til luftfarten og skibsfarten skal ofte være på engelsk.

Der er brug for at overvåge vejret døgnet rundt. Derfor må meteorologer også regne med skiftende arbejdstid. Vagtordninger dækker alle ugens dage og alle tidspunkter af døgnet.

Vejrobservatør

Vejrobservatører findes typisk på flyvepladser og på boreplatforme til havs, hvor der er etableret helikopterlandingspladser. Der er sjældent tale om en fuldtidsstilling, men en arbejdsfunktion, som varetages af andet personale.

Vejrobservatørens arbejde består i at følge udviklingen i vejret over lufthavnen. Observatøren indsamler data om vejret og laver rapporter til brug for luftfarten.

Med jævne mellemrum sender de data om vejret til DMI, som udarbejder analysekort, der viser, hvordan vejret udvikler sig over de næste timer og døgn. Alle de indsamlede data bruges desuden til klimatologiske statistikker og til klimaforskning.

På kontrollerede flyvepladser er det ofte en flyvemeteorolog, der foretager vejrobservationer. På de militære flyvestationer kan det være en konstabel, og på boreplatformene udføres opgaven af en offshorearbejder med en særlig uddannelse som vejrobservatør.

Arbejdsplads

Meteorologer arbejder ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Her arbejder de enten i Centralvejrtjenesten i København, på Vejrtjenestecenter Karup, ved flyvestationer i Danmark eller ved Vejrtjenesten i Kangerlussuaq/Søndre Strømfjord i Grønland. Se mere om Offentlig administration.

Meteorologer kan også arbejde ved private vejrtjenester som Vejr2.

Cand.scient.-uddannede meteorologer arbejder normalt med mere forskningsprægede opgaver og deltager kun i meget begrænset omfang i den almindelige meteorologtjeneste.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Meteorolog, Klimatolog--34.096 kr.
Vejrobservatør51.825 kr.-36.389 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Der er flere muligheder for at gøre karriere som meteorolog. Udover det daglige arbejde i Vejrtjenesten er der mulighed for som seniormeteorolog at arbejde med specialopgaver inden for de enkelte fagområder.

Seniormeteorologerne fungerer som fagligt bindeled til ledelsen og deltager i sagsbehandling og udvikling.

Erfarne meteorologer har mulighed for at søge stillinger som vagtchef. Vagtcheferne har ansvaret for, at det daglige arbejde udføres i overensstemmelse med forskrifterne, at besætte vagter uden for almindelig arbejdstid i tilfælde af sygdom og at repræsentere ledelsen overfor offentligheden.

Meteorologer kan også arbejde med administration og gøre brug af deres faglige kundskaber i sagsbehandling, produktudvikling, salg og markedsføring eller søge mere traditionelle administrative stillinger i en af DMI's andre afdelinger.

Enkelte meteorologer er ansat på TV-stationer.

Få mere at vide

Akademikernes Centralorganisation (AC)
www.ac.dk

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)
www.dmi.dk

Trafikforbundet

Mulige uddannelser

Job der ligner

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.