kandidatuddannelse i klimaforandringer
Kandidatuddannelse

Climate Change

På kandidatuddannelsen studerer du de natur- og samfundsvidenskabelige aspekter af klimaændringer.

Fakta

Navn:
Climate Change
Andre betegnelser:
Klimaforandringer
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får viden og kompetencer fra en række natur- og samfundsvidenskabelige fagområder og lærer at kombinere din viden fra de forskellige fagområder.

Som færdiguddannet kandidat i klimaforandringer vil du have mulighed for job i den offentlige sektor, i konsulentvirksomheder, industrivirksomheder og interesseorganisationer. 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen får du indsigt i et bredt spekter af problemstillinger knyttet til klimaets udvikling.

Emner

Du lærer dels om klimasystemets funktion og om årsagerne til klimaforandring og de variationer, der er, dels om hvilken indvirkning mennesket har på klimaet, og den effekt menneskets brug af energi- og landressourcer har.

Desuden vil du få viden om de økonomiske effekter af klimaforandringer og om, hvordan klimaforandringer kan være med til at påvirke sikkerheden og internationale relationer i verden.

Du vil herunder også skulle se på menneskets tilpasning til klimaforandringer.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Climate Change.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem e-læring, forelæsninger, øvelser, gruppearbejde, seminarer, ekskursioner og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

Der er mulighed for studieophold i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Climate Change foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du arbejde i den offentlige sektor, i konsulentvirksomheder, industrivirksomheder og interesseorganisationer. Det kan fx handle om at lave undersøgelser og udvikle planer for, hvordan man imødegår og tilpasser sig klimaforandringer, eller det kan være udvikling af miljø- og energiteknologier.

Du vil også kunne arbejde i relation til forskning, undervisning og formidling af information om klimaforandringer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information