Kandidatuddannelse

Nature Management

Kandidatuddannelsen handler om at forvalte biodiversitet, landskaber og miljø i forhold til mennesker og deres behov.

Fakta

Navn:
Nature Management
Andre betegnelser:
Naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning)
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Gennem viden om bl.a. biologi, økologi og lovgivning inden for natur og miljø lærer du om forvaltning og bæredygtig udvikling af naturen og landskabet.

Jobmulighederne som færdiguddannet kandidat ligger inden for forvaltning i offentligt regi, i private konsulentvirksomheder, i interesseorganisationer, i internationale organisationer og inden for undervisning og forskning.

Foto: Københavns Universitet

Fold alle afsnit ud

Indhold

Under uddannelsen lærer du om forskellige naturtyper, deres økologi og biodiversitet samt om udvikling af landskaber.

En bæredygtig udvikling kræver, at der både tages hensyn til naturen og miljøet og til menneskers behov, fx i forbindelse med produktion af fødevarer.

Overordnede emner

Uddannelsen indeholder tre overordnede emneområder:

 • Biologi, økologi og miljø, der giver en grundlæggende forståelse af de mest almindelige naturtyper og vigtige processer i økosystemet
 • Forvaltning og regulering, hvor du får viden om lovgivningen inden for natur og miljø
 • Mennesket som aktør, hvor du får indsigt i menneskets indvirkning på landskabers udvikling og forståelse for forskellige gruppers interesser

Valgfrie emner

Du har både en række obligatoriske fag samt en række valgfrie fag. Via de valgfrie fag kan du sammensætte din uddannelse, så den passer til dine interesser. Du kan fx vælge mellem områder inden for:

 • Biodiversitet og beskyttelse
 • Genopretning af økosystemer
 • Naturhensyn
 • Miljøkemi
 • International miljøforvaltning
 • Konflikthåndtering

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Maset of Science (MSc) in Nature Management.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, ekskursioner og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ca. ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

 • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
 • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i nature management foregår i:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for forvaltning i offentligt regi og i private konsulentvirksomheder.

Du kan fx komme til at arbejde med natur og planlægning i en kommune eller på et overordnet strategisk plan i staten, som konsulent eller som driftsleder på et konkret genopretningsprojekt.

Der vil desuden være jobmuligheder i internationale og overnationale organisationer med politiske og forvaltningsrelaterede opgaver.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information