Kandidatuddannelse

Forest and Nature Management

På kandidatuddannelsen lærer du at benytte skove, natur og økosystemer på bæredygtig vis og finde balancen mellem natur, økonomi og samfund.

Fakta

Navn:
Forest and Nature Management
Andre betegnelser:
Skovbrugsvidenskab, forstkandidat
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig redskaberne til at bidrage til at udvikle, benytte og beskytte verdens skove, naturarealer og økosystemer på en bæredygtig måde – dvs. finde balancen mellem natur, økonomi og samfund.

Du får et bredt fagligt fundament som udgangspunkt for at kunne lave langsigtet planlægning og forvaltning af skov og natur.

Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde med skov, natur, bæredygtighed, klima, miljø og udvikling i ind- og udland. Det kan være i det private, offentligt, i en NGO, EU eller fx i FN.

Foto: Københavns Universitet

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du, hvordan skov og natur kan bidrage til en bæredygtig fremtid, fx gennem træproduktionens rolle for klimaet og skovenes rolle for biodiversiteten.

Du skaber din faglige profil – fx om bæredygtighed, klima, biodiversitet, økonomi eller nord-syd-dilemmaer om fattigdom og ressourcer.

Fag

Du undervises i følgende:

  • Ecology: Forståelse af skov- og natur-økosystemer med henblik på drift af skov og natur til forskellige formål.
  • Economics: Viden om økonomiske metoder til vurdering af optimale, langsigtede strategier og investeringer i skov og natur.
  • Sampling and Modelling: Kompetence til at kunne indsamle og behandle data statistisk og til at kunne bygge matematiske modeller over skov- og natursystemer.
  • Conflict Management: Evne til at analysere og forstå konfliktsituationer med mange aktører, forskellige interesser, fagligheder og værdier.
  • Forest and Nature Planning: Bæredygtig planlægning og forvaltning af skov og natur økologisk, økonomisk og socialt

Herudover er der valgfrie fag, som du kan tage på Københavns Universitet eller på andre universiteter.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.silv. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Forest and Nature Management.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer, feltarbejde, øvelser, cases og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Praktik

Der er gode muligheder for praktikophold.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ - 3/4 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i forest and nature management foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

 

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver jobmuligheder for dig, der vil arbejde med skov, natur, bæredygtighed, klima, miljø eller udvikling, både i Danmark og internationalt. Det kan være i private virksomheder, offentlig forvaltning, i en NGO, EU eller fx i FN.

Du kan fx arbejde med grøn omstilling, bæredygtighed, strategisk planlægning og langsigtede investeringer. Dine kompetencer inden for langsigtet analyse af beslutningers bæredygtighed kvalificerer dig til at arbejde som specialist eller konsulent i private virksomheder, ministerier, fonde, interesseorganisationer eller foreninger.

Endelig er der jobmuligheder inden for forskning og undervisning.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information