Kandidatuddannelse

Agriculture

Kandidatuddannelsen fokuserer på, hvordan vi udvikler og sikrer bæredygtig produktion og brug af planter.

Fakta

Navn:
Agriculture
Andre betegnelser:
Agronomi
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden om nye måder at bruge planter på, muligheder for forbedring af plantekvalitet, design af bæredygtige produktionssystemer og forvaltning af deres effekt på natur, miljø og biodiversitet.

Som uddannet agronom kan du bidrage til den grønne omstilling. Du kan bl.a. arbejde i private virksomheder med udvikling af nye planteprodukter og dyrkningssystemer, og du kan arbejde med rådgivning af landmænd og gartnere. Du kan også arbejde i miljø- og naturforvaltning i kommuner og regioner eller med udviklingsprojekter i ulande.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Agronomi handler om, hvordan mennesker udnytter jordens biologiske ressourcer mest hensigtsmæssigt.

Områder

Du får viden om samspillet mellem planter, jord, vand og klima og om de økologiske funktioner i dyrkede økosystemer i forhold til miljø og klima.

I uddannelsen indgår udvikling af planter med nye egenskaber og design af bæredygtige jordbrugssystemer. Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr med biologiske midler er også en del af uddannelsen.

Specialiseringer

Uddannelsen har to specialiseringer:

  • Plantevidenskab: Fokus på enkeltplanter og planteprodukter, planternes gener og egenskaber, genetiske ressourcer til brug ved forædling samt indholdsstoffer og plantekvalitet
  • Produktion og miljø: Fokus på planteproduktion, herunder næringsstoffer, vand, klima, skadedyr og gødning

På begge specialiseringer kan du vælge kurser inden for bl.a. planteøkologi, ukrudtsbekæmpelse, biologisk kontrol af skadedyr og sygdomme, plantenæringsstoffer, jordfrugtbarhed, grønne teknologier og økonomi, statistik samt kommunikation og formidling. 

Titel

Kandidatuddannelsen giver titlen cand.agro. Den engelske titel er MSc Agriculture.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, ekskursioner, felt- og projektarbejde. Der er gode muligheder for virksomhedspraktik eller samarbejde med virksomheder, som kan foregå i udlandet.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der varer 4, 6 eller 9 måneder alt efter specialisering.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i agriculture foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som agronom kan du arbejde med planteforædling og produktudvikling i private firmaer eller på universiteter og med rådgivning inden for land- eller havebrug i Danmark eller i internationale udviklingsorganisationer.

Agronomer arbejder også med forvaltning inden for jordbrug, fødevarer, miljø og natur i kommuner, regioner, ministerier og styrelser både i Danmark og internationalt.

Der er desuden jobmuligheder inden for organisationer med relation til jordbrug og miljø, global fødevareproduktion, forarbejdning eller forbrug. Endelig vil du kunne arbejde inden for undervisning og formidling.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information