Studerende laver vandprøver
Kandidatuddannelse

Environment and Development

På kandidatuddannelsen får du indsigt i bæredygtig udvikling i landområderne i det globale syd.

Fakta

Navn:
Environment and Development
Andre betegnelser:
Agricultural Development, Naturressourcer og udvikling
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer, hvordan man ved hjælp af viden om og inddragelse af bl.a. planteproduktion, miljø og økonomi kan skabe bedre vilkår for mennesker og natur i de enkelte lande.

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde i danske og internationale samt ikke-statslige organisationer og NGO'er som Danida eller CARE, der beskæftiger sig med miljø- og udviklingsbistand, eller i rådgivende konsulentvirksomheder. Der er stadig flere, der arbejder med bæredygtig produktion i den private sektor.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at arbejde på tværs af fagområder og får viden om, hvordan der kan skabes bedre vilkår for befolkning og natur i det globale syd ved hjælp af bæredygtig økonomisk vækst, fødevareforsyning og naturbevarelse.

Du får praktisk og teoretisk viden om landbrugsudvikling i udviklingslande, herunder også om samspillet mellem produktion, økonomi og miljø.

Specialisering

Du skal vælge en af følgende linjer af uddannelsen:

  • Agriculture and Ecology
  • Livelihoods and Governance

Fag

Uddannelsen indeholder to obligatoriske fag med fokus på interdisciplinært arbejde, efterfulgt af tre ugers feltarbejde i Afrika eller Asien.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science in Environment and Development.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, projekter og feltarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk. 

Udlandsophold og praktik

Specialet kræver mindst to måneders ophold i et udviklingsland, hvor du typisk er tilknyttet en lokal eller en international organisation.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ca. ni mdr. 

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Environment and Development foregår i:

KU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Naturressourcer

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i hele verden. Det kan være i danske og internationale organisationer som fx Danida og FAO (Food and Agricultural Organisation of the United Nations) eller rådgivende konsulentvirksomheder og ikke-statslige organisationer (ngo'er), der beskæftiger sig med miljø- og udviklingsbistand.

Landbrug og fødevarer

Du har også mulighed for ansættelse i landbrugs- og fødevarevirksomheder i både Danmark og i udlandet.

Bæredygtig produktion

Et stigende antal arbejder med bæredygtig produktion og forsyninger, typisk i private virksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information