Foto af Landbrugskonsulent
Job

Landbrugskonsulent

Som landbrugskonsulent arbejder du med at rådgive, vejlede og informere landmændene.

Fakta

Arbejdssteder:
Dansk Landbrugsrådgivning, Landbrugsskoler, Tekniske skoler
Stillingsbetegnelser:
Landbrugskonsulent

Dit job er at give erfaring og viden videre. Det kan fx være resultater af den nyeste forskning eller information om ny lovgivning inden for et bestemt område.

Ofte er du specialiceret inden for et bestemt område, fx kvæg, økologi eller planteavl. Ud over rådgiving til den enkelte kvægavler, kan du også undervise grupper af landmænd i særlige efteruddannelsesforløb.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

oto af landbrugskonsulent og landmand
Rådgivning - Landbrugskonsulenten og landmanden i marken for at diskutere afgrøderne.

Arbejdsplads

Mange landbrugskonsulenter er ansat af Dansk Landbrugsrådgivning. Andre er ansat ved landbrugsskoler eller tekniske skoler, hvor de arbejder med undervisning.

Nogle landbrugskonsulenter arbejder som selvstændige. Se mere om branchen Anden videnservice.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri34.752 kr.36.443 kr.35.393 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Det er ikke oplyst, hvor meget selvstændige landbrugskonsulenter tjener.

Fremtidsmuligheder

Landbrugskonlenter kommer med mange forskellige uddannelser og har ofte mulighed for at skifte arbejdsplads i løbet af karrieren.

Beskæftigelsesmulighederne varierer, bl.a. afhængig af hvor i landet man søger arbejde.

Mere uddannelse

Der er forskellige efteruddannelsesmuligheder, alt efter hvilken uddannelse landbrugskonsulenten har. Dansk Landbrugsrådgivning gennemfører særlige efteruddannelseskurser for alle, der er beskæftiget med rådgivning, undervisning, forskning og forsøg inden for landbruget.

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet tilbyder en række relevante efteruddannelser, kurser og seminarer.

Få mere at vide

Dansk Landbrugsrådgivning (DLBR)
www.dlbr.dk/

Sammenslutningen af Mindre Arbejdsgiverforeninger (SAMA)
www.sama.dk/

Dansk Industri (DI)
www.di.dk/

Jordbrugsakademikerne (JA)
www.ja.dk

Landbrug & Fødevarer

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
www.science.ku.dk/

Jordbrugsteknologer i Danmark (JID)
www.jid.dk/

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Lone Husted Sørensen er 46 år og uddannet agronom. Hun er ansat i Odsherred Kommune som...

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.