Foto af Inseminør
Job

Inseminør

Inseminører foretager kunstig befrugtning af husdyr. Som inseminør kommer du tæt på dyrene.

Fakta

Arbejdssteder:
Kvægavlsforeninger, Tyrestationer
Stillingsbetegnelser:
Kvæginseminør, Inseminør

Du kontrollerer for brunst og drægtighed og rådgiver landmanden om avlen.

Du skal ikke være bange for at tage fat, da en kunstig sædoverføring blandt betyder, at du arbejder med hænderne i dyrets kønsveje.

Læs også om uddannelsen i denne artikel.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af inseminør
Inseminøren kontrollerer dyret for brunst og drægtighed.

Inseminører er med til kunstigt at befrugte svin og køer.

Inseminationen er en kunstig sædoverføring, og formålet er at sikre, at svin og køer befrugtes med sæd fra orner og tyre med særlig gode egenskaber.

Inseminører kontrollerer for brunst og drægtighed og rådgiver landmanden. Inseminørens opgave er at den kunstige sædoverførelse sker under passende omstændigheder og med sæd fra tyre og orner med særlig gode egenskaber. Ofte rådgiver du også landmanden om forplantningsspørgsmål og foretager drægtighedsundersøgelser og brunstkontrol ude i de enkelte besætninger.

Hvert år bliver der insemineret køer og kvier svarende til ca. 80 procent af bestanden.

Kvæginseminører er normalt ansat af kvægavlsforeningen, som råder over tyrestationer og et laboratorium, hvor sædudtagning og sædbehandling, dybfrysning af sæd, udlevering og salg foregår.

Arbejdsplads

Som inseminør kan du enten arbejde på en tyre- eller ornestation eller tage ud til forskellige landbrug og besætninger, der bestiller en inseminør. Det er ofte kvægavlsforeningen, der ansætter inseminører. Se mere om branchen Organisationer og foreninger.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Inseminør29.307 kr.-31.407 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Kontakt evt. Viking Danmark for oplysning om efteruddannelsesmuligheder.

Mulige uddannelser

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.