Foto af Inseminør
Job

Inseminør

Inseminører foretager kunstig befrugtning af husdyr. Som inseminør kommer du tæt på dyrene.

Fakta

Arbejdssteder:
Kvægavlsforeninger, Tyrestationer
Stillingsbetegnelser:
Kvæginseminør, Inseminør

Du kontrollerer for brunst og drægtighed og rådgiver landmanden om avlen.

Du skal ikke være bange for at tage fat, da en kunstig sædoverføring blandt betyder, at du arbejder med hænderne i dyrets kønsveje.

Læs også om uddannelsen i denne artikel.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af inseminør
Inseminøren kontrollerer dyret for brunst og drægtighed.

Inseminører er med til kunstigt at befrugte svin og køer.

Inseminationen er en kunstig sædoverføring, og formålet er at sikre, at svin og køer befrugtes med sæd fra orner og tyre med særlig gode egenskaber.

Inseminører kontrollerer for brunst og drægtighed og rådgiver landmanden. Inseminørens opgave er at den kunstige sædoverførelse sker under passende omstændigheder og med sæd fra tyre og orner med særlig gode egenskaber. Ofte rådgiver du også landmanden om forplantningsspørgsmål og foretager drægtighedsundersøgelser og brunstkontrol ude i de enkelte besætninger.

Hvert år bliver der insemineret køer og kvier svarende til ca. 80 procent af bestanden.

Kvæginseminører er normalt ansat af kvægavlsforeningen, som råder over tyrestationer og et laboratorium, hvor sædudtagning og sædbehandling, dybfrysning af sæd, udlevering og salg foregår.

Arbejdsplads

Som inseminør kan du enten arbejde på en tyre- eller ornestation eller tage ud til forskellige landbrug og besætninger, der bestiller en inseminør. Det er ofte kvægavlsforeningen, der ansætter inseminører. Se mere om branchen Organisationer og foreninger.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Inseminør29.098 kr.-30.630 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Inseminører aflønnes på akkord og har en meget svingende indtægt.

Fremtidsmuligheder

Beskæftigelsesmulighederne varierer mellem landsdelene.

Mere uddannelse

Kontakt evt. Viking Danmark for oplysning om efteruddannelsesmuligheder.

Mulige uddannelser

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.