Foto af Forstkandidat
Job

Forstkandidat

Som forstkandidat beskæftiger man sig grundlæggende med at finde en balance mellem naturens mange funktioner.

Fakta

Arbejdssteder:
Skov- og Naturstyrelsen, HedeDanmark, Større private land- og skovbrugsejendomme, Rådgivende firmaer, Kommuner, DANIDA, FAO, Træ- eller anden industri, Universiteter, Grønne interesseorganisationer
Stillingsbetegnelser:
Forstkandidat, Skovrider, Leder, Konsulent, Driftsleder (have og park), Rådgiver, Forsker, Produktudvikler, Planlægger, Underviser, Koordinator, Projektleder, økolog

Det kan fx være i forbindelse med produktion af træ, beskyttelse af dyre- og planteliv samt rent drikkevand med menneskeskabte fornøjelser eller jagt, fiskeri og rekreation.

Du vil ofte arbejde med at lede skov- og naturområder, men kan også fungere som fx forsker eller underviser på højere læreranstalter. Mange ulandsorganisationer efterspørger forstkandidater til udviklingsprojekter, så har du lyst til at arbejde i udlandet, er der således gode muligheder.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af forstkandidat
Forstkandidat - nogle forsker i industrivirksomheder eller på universitetet.

Som forstkandidat skal du kunne forstå økosystemerne for at kunne balancere mellem menneskernes benyttelse og beskyttelse af naturgrundlaget. Samtidig skal du forstå menneskers behov og interesser, samt de økonomiske og politiske spilleregler, der gælder i samfundet.

Mange forstkandidater arbejder med offentlig planlægning, eller fx køb/salg samt planlægning/drift af skov, natur og grønne områder. Andre arbejder som rådgivere, produktudviklere eller ledere i private virksomheder.

En del forstkandidater er ansat bl.a. som konsulenter i skovbranchens organisationer eller faglige medarbejdere, koordinatorer eller ledere i fx grønne interesseorganisationer.

Derudover er der også mange forstkandidater, som har job i træindustrien eller i anden industri (fx Novo Nordisk) som konsulenter, eksperter eller de arbejder med økonomistyring, langsigtede investeringer eller ledelse.

Nogle forstkandidater underviser og forsker på højere læreanstalter som fx Skov og Landskab på Københavns Universitet.

Arbejdsplads

Forstkandidater arbejder inden for Skovbrug, i Skov- og Naturstyrelsen, der bl.a. driver de statslige skove og naturområder. I fremtiden kan planlægning og drift af de danske nationalparker blive et oplagt jobområde.

De arbejder også med forvaltning af arealer, natur og grønne områder i kommuner, samt køb, salg og drift af skov- og naturområder for fonde, organisationer, pensionskasser, investorer og andre jordejere.

En del forstkandidater er ansat i organisationer som fx Dansk Skovforening, Danmarks Naturfredningsforening, De Danske Skovdyrkerforeninger og andre organisationer med interesse for skov og natur.

Se mere om Offentlig administration, på Videregående uddannelsesinstitutioner samt i Organisationer og foreninger.

Der er også muligheder for en teknologisk, økonomisk eller ledelsesmæssig brug af uddannelsen, der giver mulighed for ansættelse i træindustrien eller andre industrier og erhvervsvirksomheder. Der foregår en del højteknologisk udvikling af helt nye moderne produkter baseret på anvendelse træfibre ligesom biobrændsel forventes større udbredelse i fremtiden.

Uddannelsen som forstkandidat giver gode jobmuligheder i udlandet, fx under FAO, DANIDA, UNDP eller ved private virksomheder, som arbejder med udviklingsprojekter. Se mere om Internationale organisationer og organer.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Økolog40.546 kr.34.873 kr.35.241 kr.
Driftsleder, have og park40.546 kr.34.873 kr.35.241 kr.
Forstkandidat, Forstkonsulent, Skovrider34.752 kr.36.443 kr.35.393 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger.

Fremtidsmuligheder

Beskæftigelsessituationen for forstkandidater er for tiden god.

Mere uddannelse

Der findes en lang række udbydere af relevante efteruddannelse for forstkandidater, fx Københavns Universitet, Copenhagen Business School og LandbrugsInfo.

Få mere at vide

Copenhagen Business School, CBS
www.cbs.dk

LandbrugsInfo

Dansk Skovforening
www.skovforeningen.dk

Jordbrugsakademikerne
www.ja.dk

Københavns Universitet,
www.ku.dk

Naturstyrelsen
www.naturstyrelsen.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

hvad vil du være?
hvad vil du være?

Du ved hvad du vil lave, men du ved ikke hvordan du bliver det. Find vejen til dit drømmejob.