Foto af Landskabsarkitekt
Job

Landskabsarkitekt

Landskabsarkitekter arbejder med områders udformning, pleje og drift.

Fakta

Arbejdssteder:
Parkforvaltninger, Frednings- og landskabskontorer, Tegnestuer, Bygge- og anlægsfirmaer
Stillingsbetegnelser:
Landskabsarkitekt, Havearkitekt, Planlægger

Det er lige fra skitser til små boligområder og individuelle haveanlæg til planer for hele regioner.

Det er også landskabsarkitektens job at sikre, at området udvikler sig som planlagt.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Landskabsdesign - fra idé til færdig realitet.
Landskabsdesign - fra idé til færdig realitet.

Som landskabsarkitekt arbejder du med planlægning, design og forvaltning af landskaber i byer og på landet. Det kan være naturområder i det åbne landskab, vejanlæg samt byens parker, boligområder, byrum, pladser og gader.

Arbejde med landskabsarkitektur involverer både design og æstetik, planlægning og forvaltning, foruden viden om planter og træer. Hertil kommer det rent anlægtekniske med at få arbejdet udført i praksis.

Som planlægger vil du typisk komme til at arbejde inden for et af tre områder: rammeplanlægning, detailplanlægning eller park- og landskabsforvaltning.

Inden for rammeplanlægning arbejder du med at lave region-, kommune- og lokalplaner for større områder. Det kan fx være en havn eller et større boligområde. Landskabsarkitektens opgave er at tage landskabets egenskaber med i planlægningen og sikre, at planen tager hensyn til arealernes muligheder og begrænsninger.

Det kan også handle om at lave skitser og planer til boligområder med haver, legepladser mv. samt friarealer som parker, idrætsanlæg, supercykelstier eller kirkegårde.

Landskabsarkitekter kan også stå for driften og plejen af parker og rekreative områder.

Hvis du kommer til at arbejde med detailplanlægning, laver du skitser og planer til enkelte boligområder med haver, legepladser osv. samt friarealer som parker, idrætsanlæg eller kirkegårde.

En landskabsarkitekt laver også skitser til stier og opholdsarealer. Det er som regel en kommune, et boligselskab, en beboergruppe eller erhvervsvirksomhed, der står bag.

Det er ofte landskabsarkitekter, der står for plejen og driften af bl.a. parker og andre rekreative områder. Når et område bliver anlagt, er det kun spiren, der er lagt. Områdets endelige udseende viser sig først mange år senere. Derfor skal landskabsarkitekten styre driften således, at området kommer til at forme sig, som det var meningen.

Som landskabsarkitekt skal du derfor være god til at vurdere et områdes muligheder og kunne forudse, hvordan det vil udvikle sig i fremtiden.

En havearkitekt udfører typisk design- og planlægningsopgaver for private kunder. Opgaven består af forslag til indretning og beplantning af større eller mindre haveanlæg. Havearkitekten kan desuden føre tilsyn med udførelsen af det praktiske anlægsarbejde, der laves af jordentreprenører og gartnere.

Arbejdsplads

I det private erhvervsliv er det især tegnestuer, større bygge- og anlægsvirksomheder samt konsulentvirksomheder, der ansætter landskabsarkitekter.

Havearkitekter er ofte selvstændige med egen tegnestue. Se mere om Arkitekter og rådgivende ingeniører.

Hvis du kommer til at arbejde som landskabsarkitekt i det offentlige, vil det sandsynligvis være i afdelingen for byplanlægning, i den kommunale parkforvaltning eller frednings- og landskabskontorer. Se mere om Offentlig administration. Det kan også være arbejdet med anlæg samt pleje og vedligeholdelse af golfbaner, kommunale parker og haver, kirkegårde mv., se mere om Anlægsentreprenører.

 

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Havearkitekt, Landskabsarkitekt37.047 kr.37.868 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Mange landskabsarkitekter får egen virksomhed som konsulent eller som indehaver af en tegnestue. Nogle bliver chefer eller ledende medarbejdere i offentlig forvaltning, hvor de varetager drifts- og planlægningsopgaver, og andre igen bliver ansat på skiftende projekter.

Mere uddannelse

Der er kurser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, hvor der også bl.a. er en masteruddannelse i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.