Bacheloruddannelse

Landskabsarkitektur

Uddannelsen i landskabsarkitektur sker inden for design og planlægning med brug af viden fra natur- og samfundsvidenskab.

Fakta

Navn:
Landskabsarkitektur
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Landskabsarkitektur former rum og steder i by og landskab i en kreativ proces.

Undervisningen veksler mellem de teoretiske og praktiske aspekter af by- og landskabsplanlægning. De løsningsfokuserede design- og planlægningsprojekter er uddannelsens kerne, og med dem får du forståelse for naturens processer og for mennesker og samfundsspørgsmål. 

Med en bacheloruddannelse i landskabsarkitektur kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for landskabsarkitektur, byplanlægning og park- og naturforvaltning.

Foto: Københavns Universitet

Fold alle afsnit ud

Indhold

Landskabsarkitekter planlægger, formgiver og forvalter byer og udearealer i bred forstand. Målet er at skabe stimulerende, smukke, velfungerende, bæredygtige og klimatilpassede omgivelser for mennesker og samfund.

Projektorienteret uddannelse

Uddannelsen er projektorienteret og kombinerer kreativ udfoldelse med viden om naturen og samfundsmæssig forståelse.

I projektarbejdet foreslår du løsninger til konkrete områder, fx hvordan man udvider en by med nye boliger, eller hvordan man skaber en park på en tidligere fabriksgrund. Stedet, behovene og de tekniske betingelser er forskellige for hver opgave, men metoderne til at løse dem er grundlæggende de samme.

Specialiseringer

Du skal på uddannelsen vælge en af to specialiseringer:

 • Landskabsdesign, hvor du planlægger og designer løsninger til fx torve, haver, parker og andre grønne områder
 • Byplanlægning, hvor du bl.a. udvikler planer for fremtidens bymiljøer og arbejder med at give nyt liv til nedslidte boligkvarterer eller industri- og havnearealer

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejder. Der lægges især vægt på projektarbejdet, og du kommer til at bruge tid ved tegnebordet og computeren og på at lave modeller af byrum og landskaber.

Praktikophold

Uddannelsen kombinerer bachelorprojektet med et praktikophold på fx en tegnestue, i et konsulentfirma eller en kommune. Den landskabsarkitektfaglige arbejdsplads stiller opgaven, som du skal arbejde med i dit bachelorprojekt, og du er en del af arbejdspladsen, mens du laver projektet.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C eller kemi C, biologi A og fysik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
Frederiksberg C (Sommerstart)9.07.1

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i landskabsarkitektur kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Jobmuligheder

Som færdiguddannet landskabarkitekt kan du komme til at arbejde både i den private og i den offentlige sektor. Uddannelsen giver dig blandt andet jobmuligheder inden for:

 • Landskabsarkitektur
 • Byplanlægning
 • Park- og naturforvaltning

Du kan blive ansat på en privat arkitekt- eller landskabsarkitektvirksomhed eller, evt. efter nogle år, blive selvstændig. 

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Arkitektarbejde, design og planlægning.

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information