Bacheloruddannelse i landskabsarkitektur
Bacheloruddannelse

Landskabsarkitektur

Uddannelsen i landskabsarkitektur kombinerer design og planlægning med viden fra natur- og samfundsvidenskab.

Fakta

Navn:
Landskabsarkitektur
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du planlægger og former rum og steder i by og landskab i en kreativ proces, hvor du bruger dine kompetencer fra uddannelsen.

Undervisningen veksler mellem de teoretiske og praktiske aspekter af by- og landskabsplanlægning. Du får forståelse for naturens processer samt forståelse for mennesker og samfund i arbejdet med løsningsfokuserede design og planlægningsprojekter.

Med en bacheloruddannelse i landskabsarkitektur kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for landskabsarkitektur, byplanlægning og park- og naturforvaltning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Landskabsarkitekter planlægger, formgiver og forvalter byer og udearealer i bred forstand. Målet er at skabe stimulerende, smukke, velfungerende, bæredygtige og klimatilpassede omgivelser for mennesker og samfund.

Projektorienteret uddannelse

Uddannelsen er projektorienteret og kombinerer kreativ udfoldelse med viden om naturen og samfundsmæssig forståelse.

I projektarbejdet foreslår du løsninger til konkrete områder, fx hvordan man udvider en by med nye boliger, eller hvordan man skaber en park på en tidligere fabriksgrund. Stedet, behovene og de tekniske betingelser er forskellige for hver opgave, men metoderne til at løse dem er grundlæggende de samme.

Specialiseringer

Du skal på uddannelsen vælge en af to specialiseringer:

 • Landskabsdesign, hvor du planlægger og designer løsninger til fx torve, haver, parker og andre grønne områder
 • Byplanlægning, hvor du bl.a. udvikler planer for fremtidens bymiljøer og arbejder med at give nyt liv til nedslidte boligkvarterer eller industri- og havnearealer

Praktikophold

Uddannelsen indeholder et praktikophold på fx en tegnestue, i et konsulentfirma eller en kommune. Den landskabsarkitektfaglige arbejdsplads stiller opgaven, som du skal arbejde med i dit bachelorprojekt, og du er en del af arbejdspladsen, mens du laver projektet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejder. Der lægges især vægt på projektarbejdet, og du kommer til at bruge tid ved tegnebordet og computeren og på at lave modeller af byrum og landskaber.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C eller kemi C, biologi A og fysik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder landskabsarkitektur som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i landskabsarkitektur.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
Frederiksberg C (Sommerstart)8,47,8

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i landskabsarkitektur kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i landskabsarkitektur, naturressourcer og udvikling (Environment and Development) samt naturforvaltning.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig som færdiguddannet jobmuligheder inden for landskabsarkitektur, byplanlægning samt park- og naturforvaltning. Du kan komme til at arbejde både i den private og i den offentlige sektor.

Du kan blive ansat på en privat arkitekt- eller landskabsarkitektvirksomhed eller, evt. efter nogle år, åbne egen tegnestue. Du kan også arbejde med udvikling af byrum, planlægning og klimasikring af byer og drift af rekreative områder som ansat i en kommune, i byplanafdelinger samt i park- og naturforvaltninger.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for arkitektarbejde, design og planlægning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information