Bacheloruddannelse i landskabsarkitektur
Bacheloruddannelse

Landskabsarkitektur

Uddannelsen i landskabsarkitektur kombinerer design- og planlægningsmetoder og viden fra natur- og samfundsvidenskab.

Fakta

Navn:
Landskabsarkitektur
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du planlægger og former rum og steder i by og landskab ud fra hensyn til fx natur, klima, miljø og bæredygtige principper. Undervisningen veksler mellem de teoretiske og praktiske aspekter af by- og landskabsplanlægning. Du får forståelse for naturens processer samt mennesker og samfund i arbejdet med løsningsorienterede designs og planlægning.

Med en bacheloruddannelse i landskabsarkitektur kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for landskabsarkitektur, byplanlægning og park- og naturforvaltning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Landskabsarkitekter planlægger, formgiver og forvalter byer og udearealer i bred forstand. Målet er at skabe stimulerende, velfungerende, bæredygtige og klimatilpassede omgivelser for mennesker og samfund.

Uddannelsen er projektorienteret og kombinerer kreativ udfoldelse med viden om naturen og samfundsmæssig forståelse.

I projektarbejdet kommer du med forslag til udformning af et område, fx hvordan man udvider en by med nye boliger, eller hvordan man skaber en park på en tidligere fabriksgrund. Stedet, behovene og de tekniske betingelser er forskellige for hver opgave, men metoderne til at løse dem er grundlæggende de samme.

Du skal på uddannelsen vælge en af to specialiseringer:

 • Landskabsdesign, hvor du lærer at planlægge og designe torve, haver, parker og andre grønne områder
 • Byplanlægning, hvor du bl.a. arbejder med at give nyt liv til nedslidte boligkvarterer eller industri- og havnearealer

Uddannelsen indeholder et praktikophold på fx en tegnestue, i et konsulentfirma eller en kommune. Praktikstedet stiller den opgave, som du skal arbejde med i dit bachelorprojekt, og du opholder dig på stedet, mens du laver projektet.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejder. Der lægges især vægt på projektarbejdet, og du kommer til at bruge tid ved tegnebordet og computeren og på at lave modeller af byrum og landskaber.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C eller kemi C, biologi A og fysik C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder landskabsarkitektur som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i landskabsarkitektur.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)7,76,4

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i landskabsarkitektur kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i landskabsarkitektur, naturressourcer og udvikling (Environment and Development) samt naturforvaltning.

Uddannelsen giver dig som færdiguddannet jobmuligheder inden for landskabsarkitektur, byplanlægning samt park- og naturforvaltning. Du kan komme til at arbejde både i den private og i den offentlige sektor.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for arkitektarbejde, design og planlægning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information