kandidatuddannelse i Naturforvaltning
Kandidatuddannelse

Naturforvaltning

Kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, handler om at forvalte natur og biodiversitet, landskaber og miljø, samtidig med at der tages hensyn til mennesker og deres behov.

Fakta

Navn:
Naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning)
Andre betegnelser:
Nature Management
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Gennem viden om bl.a. biologi, økologi og lovgivning inden for natur og miljø lærer du om forvaltning og bæredygtig udvikling af naturen og landskabet.

Jobmulighederne som færdiguddannet kandidat ligger inden for forvaltning i offentligt regi, i private konsulentvirksomheder, i interesseorganisationer, i internationale organisationer og inden for undervisning og forskning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Under uddannelsen lærer du om forskellige naturtyper, deres økologi og biodiversitet samt om udvikling af landskaber.

En bæredygtig udvikling kræver, at der både tages hensyn til naturen og miljøet og til menneskers behov, fx i forbindelse med produktion af fødevarer.

Uddannelsen indeholder tre overordnede emneområder:

  • Biologi, økologi og miljø, der giver en grundlæggende forståelse af de mest almindelige naturtyper og vigtige processer i økosystemet
  • Forvaltning og regulering, hvor du får viden om lovgivningen inden for natur og miljø
  • Mennesket som aktør, hvor du får indsigt i menneskets indvirkning på landskabers udvikling og forståelse for forskellige gruppers interesser

Du har både en række obligatoriske fag samt en række valgfrie fag. Via de valgfrie fag kan du sammensætte din uddannelse under hensyn til dine interesser. Du kan fx vælge mellem områder inden for: biodiversitet og beskyttelse, økologi, naturhensyn, miljøøkonomi, miljøkemi, international miljøforvaltning, konflikthåndtering, naturgenopretning mv.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, ekskursioner og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Nature Management.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning) som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning) skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Naturressourcer
  • Biologi
  • Skov- og landskabsingeniør
  • Have- og parkingeniør
  • Landskabsarkitektur

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for forvaltning i offentligt regi, i private konsulentvirksomheder, i interesseorganisationer, i internationale organisationer og inden for undervisning og forskning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og jordbrug, miljø og grøn forvaltning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information