kandidatuddannelse i Naturressourcer og udvikling
Kandidatuddannelse

Naturressourcer og udvikling

På kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, får du indsigt i bæredygtig udvikling i landområderne i det globale syd.

Fakta

Navn:
Naturressourcer og udvikling
Andre betegnelser:
Environment and Development, Agricultural Development
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer, hvordan man ved hjælp af viden om og inddragelse af bl.a. planteproduktion, miljø og økonomi kan skabe bedre vilkår for mennesker og natur i de enkelte lande.

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde i danske og internationale samt ikke-statslige organisationer og NGO'er som Danida eller Care, der beskæftiger sig med miljø- og udviklingsbistand, eller i rådgivende konsulentvirksomheder. Der er stadig flere, der arbejder med bæredygtig produktion i den private sektor.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at arbejde på tværs af fagområder og får viden om, hvordan der kan skabes bedre vilkår for befolkning og natur i det globale syd ved hjælp af bæredygtig økonomisk vækst, fødevareforsyning og naturbevarelse.

Du får praktisk og teoretisk viden om landbrugsudvikling i udviklingslande, herunder også om samspillet mellem produktion, økonomi og miljø.

Linjer

Du skal vælge en af følgende linjer af uddannelsen:

 • Agriculture and Ecology
 • Livelihoods and Governance

Uddannelsen indeholder to obligatoriske fag med fokus på interdisciplinært arbejde, efterfulgt af tre ugers feltarbejde i Afrika eller Asien.

Specialet kræver mindst to måneders ophold i et udviklingsland, hvor du typisk er tilknyttet en lokal eller en international organisation.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, projekter og feltarbejde. Al undervisning foregår på engelsk. 

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ca. 9 mdr.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Environment and Development.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder naturressourcer og udvikling som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser kan fx give adgang til kandidatuddannelsen:

 • Jordbrugsøkonomi
 • Fødevarer og ernæring
 • Landskabsarkitektur
 • Naturressourcer
 • Skov- og landskabsingeniør (professionsbachelor)
 • HusdyrvidenskabBiokemi
 • Biologi
 • Biologi-bioteknologi
 • Geografi og geoinformatik

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Der gives økonomisk tilskud til feltkurset samt til feltarbejdet på specialet.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i hele verden. Det kan være i danske og internationale organisationer som fx Danida og FAO (Food and Agricultural Organisation of the United Nations) eller rådgivende konsulentvirksomheder og ikke-statslige organisationer (NGO'er), der beskæftiger sig med miljø- og udviklingsbistand.

Du har også mulighed for ansættelse i landbrugs- og fødevarevirksomheder i både Danmark og i udlandet. Et stigende antal arbejder med bæredygtig produktion og forsyninger, typisk i private virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for jordbrug, miljø og grøn forvaltning og organisation, udvikling og rådgivning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information