kandidatuddannelse i Naturressourcer og udvikling
Kandidatuddannelse

Naturressourcer og udvikling

På kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, får du indsigt i bæredygtig udvikling i landområderne i det globale syd.

Fakta

Navn:
Naturressourcer og udvikling
Andre betegnelser:
Environment and Development, Agricultural Development
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer, hvordan man ved hjælp af viden om og inddragelse af bl.a. planteproduktion, miljø og økonomi kan skabe bedre vilkår for mennesker og natur i de enkelte lande.

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde i danske og internationale samt ikke-statslige organisationer og NGO'er som Danida eller CARE, der beskæftiger sig med miljø- og udviklingsbistand, eller i rådgivende konsulentvirksomheder. Der er stadig flere, der arbejder med bæredygtig produktion i den private sektor.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at arbejde på tværs af fagområder og får viden om, hvordan der kan skabes bedre vilkår for befolkning og natur i det globale syd ved hjælp af bæredygtig økonomisk vækst, fødevareforsyning og naturbevarelse.

Du får praktisk og teoretisk viden om landbrugsudvikling i udviklingslande, herunder også om samspillet mellem produktion, økonomi og miljø.

Specialisering

Du skal vælge en af følgende linjer af uddannelsen:

  • Agriculture and Ecology
  • Livelihoods and Governance

Fag

Uddannelsen indeholder to obligatoriske fag med fokus på interdisciplinært arbejde, efterfulgt af tre ugers feltarbejde i Afrika eller Asien.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Environment and Development.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, projekter og feltarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk. 

Udlandsophold og praktik

Specialet kræver mindst to måneders ophold i et udviklingsland, hvor du typisk er tilknyttet en lokal eller en international organisation.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ca. ni mdr. 

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

KU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Naturressourcer.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i hele verden. Det kan være i danske og internationale organisationer som fx Danida og FAO (Food and Agricultural Organisation of the United Nations) eller rådgivende konsulentvirksomheder og ikke-statslige organisationer (ngo'er), der beskæftiger sig med miljø- og udviklingsbistand.

Landbrug og fødevarer

Du har også mulighed for ansættelse i landbrugs- og fødevarevirksomheder i både Danmark og i udlandet.

Bæredygtig produktion

Et stigende antal arbejder med bæredygtig produktion og forsyninger, typisk i private virksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information