Kandidatuddannelse

Landskabsarkitektur

På kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur, der foregår på engelsk, arbejder du med design og planlægning af haver, parker, byer og landskaber.

Fakta

Navn:
Landskabsarkitektur
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Målet for kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur er attraktive, smukke, klimasikre og bæredygtige byer og landskaber. Du kan specialisere dig i enten landskabsdesign eller bydesign og byplanlægning.

Som landskabsarkitekt kan du finde arbejde i både offentligt og privat regi, fx i kommuner, styrelser, tegnestuer og konsulentvirksomheder. Du kan arbejde som landskabsarkitekt, park- og naturforvalter, byplanlægger, underviser eller forsker.

Foto: Københavns Universitet
Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen udvikler du dine design- og planlægningskompetencer, samtidig med at du inddrager viden fra bl.a. teori, natur, klima, planlægning og forvaltning af byer og landskaber i det løsningsorienterede projektarbejde.

Specialiseringer

Du specialiserer dig inden for enten landskabsdesign eller bydesign og -planlægning.

Metoderne på de to specialiseringer er de samme, men du arbejder med forskelligt fokus og i forskellig skala. Kompetencerne, du opnår på begge specialiseringer, kan også bruges, når parker bliver udviklet, plejet og forvaltet, og når man fx arbejder med midlertidighed, sundhedsfremme eller transformation.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.hort.arch. Uddannelsens engelske titel er Master of Science 8MSc) in Landscape Architecture.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejde. Der lægges især meget vægt på projektarbejdet, og du kommer til at bruge tid ved tegnebordet og til at lave modeller af haver og landskaber.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

Der er mulighed for studieophold i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

KU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Landskabsarkitektur.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for landskabsdesign, byplanlægning og naturforvaltning. Du kan komme til at arbejde både i den private og i den offentlige sektor.

Du kan fx blive ansat på en privat arkitekt- eller landskabsarkitektvirksomhed eller, evt. efter nogle år, åbne egen tegnestue

Du kan også arbejde med udvikling af byrum, planlægning og klimasikring af byer og drift af rekreative områder som ansat i en kommune i byplanafdelinger samt i park- og naturforvaltninger

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information