Kandidatuddannelse

Landskabsarkitektur

På kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur, der foregår på engelsk, arbejder du med design og planlægning af haver, parker, byer og landskaber.

Fakta

Navn:
Landskabsarkitektur
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Målet for kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur er attraktive, smukke, klimasikre og bæredygtige byer og landskaber. Du kan specialisere dig i enten landskabsdesign eller bydesign og byplanlægning.

Som landskabsarkitekt kan du finde arbejde i både offentligt og privat regi, fx i kommuner, styrelser, tegnestuer og konsulentvirksomheder. Du kan arbejde som landskabsarkitekt, park- og naturforvalter, byplanlægger, underviser eller forsker.

Foto: Københavns Universitet
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen udvikler du dine design- og planlægningskompetencer, samtidig med at du inddrager viden fra bl.a. teori, natur, klima, planlægning og forvaltning af byer og landskaber i det løsningsorienterede projektarbejde.

Specialiseringer

Du specialiserer dig inden for enten landskabsdesign eller bydesign og -planlægning. Metoderne på de to specialiseringer er de samme, men du arbejder med forskelligt fokus og i forskellig skala. Kompetencerne, du opnår på begge specialiseringer, kan også bruges, når parker bliver udviklet, plejet og forvaltet, og når man fx arbejder med midlertidighed, sundhedsfremme eller transformation.

Der er desuden mulighed for at tage kurser i tre kategorier, der kan give dig en faglig specialisering og skærpe dine kompetencer inden for de områder af faget, du ønsker at arbejde med.

Udlandsophold

Der er mulighed for studieophold i udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejde. Der lægges især meget vægt på projektarbejdet, og du kommer til at bruge tid ved tegnebordet og til at lave modeller af haver og landskaber. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.hort.arch. Uddannelsens engelske titel er Master of Science 8MSc) in Landscape Architecture.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder landskabsarkitektur som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i landskabsarkitektur.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til uddannelsen:

  • Landskabsarkitektur
  • Arkitektur
  • Naturressourcer (med specialisering i naturforvaltning)
  • Arkitektur og design (med specialisering i arkitektur og urbant design)
  • Skov- og landskabsingeniør
  • Have- og parkingeniør

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for landskabsdesign, byplanlægning og naturforvaltning. Du kan komme til at arbejde både i den private og i den offentlige sektor.

Privat ansættelse

Du kan blive ansat på en privat arkitekt- eller landskabsarkitektvirksomhed eller, evt. efter nogle år, åbne egen tegnestue.

Offentlig ansættelse

Du kan også arbejde med udvikling af byrum, planlægning og klimasikring af byer og drift af rekreative områder som ansat i en kommune i byplanafdelinger samt i park- og naturforvaltninger.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for arkitektarbejde, design og planlægning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information