Kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur
Kandidatuddannelse

Landskabsarkitektur

På kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur, der foregår på engelsk, arbejder du med design og planlægning af haver, parker, byer og landskaber.

Fakta

Navn:
Landskabsarkitektur
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Målet for kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur er attraktive, smukke, klimasikre og bæredygtige byer og landskaber. Du kan specialisere dig i enten landskabsdesign eller bydesign og byplanlægning.

Som landskabsarkitekt kan du finde arbejde i både offentligt og privat regi, fx i kommuner, styrelser, tegnestuer og konsulentvirksomheder. Du kan arbejde som landskabsarkitekt, park- og naturforvalter, byplanlægger, underviser eller forsker.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen udvikler du dine design- og planlægningskompetencer, samtidig med at du inddrager viden fra bl.a. teori, natur, klima, planlægning og forvaltning af byer og landskaber i det løsningsorienterede projektarbejde.

Du specialiserer dig inden for enten landskabsdesign eller bydesign og -planlægning. Metoderne på de to specialiseringer er de samme, men du arbejder med forskelligt fokus og i forskellig skala. Kompetencerne, du opnår på begge specialiseringer, kan også bruges, når parker bliver udviklet, plejet og forvaltet, og når man fx arbejder med midlertidighed, sundhedsfremme eller transformation.

Der er desuden mulighed for at tage kurser i tre kategorier, der kan give dig en faglig specialisering og skærpe dine kompetencer inden for de områder af faget, du ønsker at arbejde med.

Der er mulighed for studieophold i udlandet.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejde. Der lægges især meget vægt på projektarbejdet, og du kommer til at bruge tid ved tegnebordet og til at lave modeller af haver og landskaber. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Landscape Architecture.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.hort.arch.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder landskabsarkitektur som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i landskabsarkitektur.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til uddannelsen:

  • Landskabsarkitektur
  • Arkitektur
  • Naturressourcer (med specialisering i naturforvaltning)
  • Arkitektur og design (med specialisering i arkitektur og urbant design)
  • Skov- og landskabsingeniør
  • Have- og parkingeniør

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for landskabsdesign, byplanlægning og naturforvaltning. Du kan komme til at arbejde både i den private og i den offentlige sektor.

Du kan vælge at blive selvstændig konsulent, åbne en tegnestue eller finde job på en anden privat arkitekt- eller landskabsarkitekttegnestue. Du kan også planlægge og forvalte grønne områder som ansat i en kommune.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for arkitektarbejde, design og planlægning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information