anlægsgartner lægger fliser
Job

Anlægsgartner (job)

En anlægsgartner passer og vedligeholder grønne områder og anlægger nye områder.

Fakta

Arbejdssteder:
Anlægsgartnerier, Kommuner
Stillingsbetegnelser:
Anlægsgartner, Greenkeeper

Som anlægsgartner kan du både lægge fliser, brosten og stisystemer og plante nye træer, buske og planter.

En stor del af arbejde går ud på at pleje eksisterende grønne områder.

Anlægsgartnere kan være ansat i kommuner eller i private virksomheder. Du kan også være ansat til at pleje et bestemt område fx en kirkegård.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som anlægsgartner kan du være specialiseret i plejeteknik med fokus på at pleje grønne områder eller i anlægsteknik med fokus på at anlægge nye områder.

Det kan være mindre opgaver som omlægning af en privat have eller større opgaver som etablering af et bytorv, en park eller en parkeringsplads.

Skabe nye grønne områder

Når et større område skal anlægges, arbejder du ud fra tegninger, som typisk er lavet af en landskabsarkitekt. Ved anlægning af mindre områder står du ofte selv for planlægningen.

Du har viden om, hvilke planter der passer til forholdene på stedet, og hvilke planter der står godt sammen. Du kan også sammensætte et grønt område, så det ser pænt ud og er rart at opholde sig i.

Du arbejder ikke kun med planter, men lægger også fliser, brosten og stisystemer.

Pleje af eksisterende områder

Nogle anlægsgartnere løser opgaver hos et anlægsfirma eller kommunen. Andre arbejder fast ved et større område, som fx en kirkegård, et gods eller som greenkeeper på en golfbane.

Her består en stor del af arbejdet i at pleje området. Du slår græs, luger ukrudt, gøder, vander og beskærer hæk og træer. Nogle steder bruger du sprøjtemidler.

Arbejdet som anlægsgartner foregår udendørs året rundt. Du laver en del manuelt arbejde, men du bruger også maskiner som traktor, fræser og minigraver.

Arbejdsopgaver

Nogle af de typiske arbejdsopgaver som anlægsgartner er:

 • Plante træer, planter og buske
 • Lægge fliser, brosten ol.
 • Planlægge anlægning af mindre områder
 • Fjerne ukrudt, vande og gøde planter
 • Beskære hække og træer
 • Slå græs

Arbejdssteder

Arbejdssteder

Som anlægsgartner kan du både være ansat i et privat anlægsfirma eller hos kommunen. Du kan også være ansat til at passe et bestemt grønt område. De typiske arbejdssteder for en anlægsgartner er:

 • Parker
 • Kirkegårde
 • Private haver
 • Boligområder
 • Byrum
 • Vejanlæg
 • Golfbaner (greenkeeper)

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Anlægsgartner, Havegartner, Greenkeeper29.075 kr.-26.328 kr.
Anlægsgartnerarbejde31.475 kr.31.705 kr.30.428 kr.
Slotsgartner29.176 kr.-31.511 kr.
Anlægsgartnermedhjælper26.464 kr.-25.512 kr.
Parkarbejder30.845 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker dermed ikke selvstændige med eget firma eller uddannede anlægsgartnere, der er ansat i stillinger med andre titler.

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Uddannelsen til anlægsgartner er en erhvervsuddannelse, der tager 4,5 år.

Læs mere om uddannelsen til anlægsgartner.

Mere uddannelse

Når du har afsluttet din erhvervsuddannelse, har du mulighed for at videreuddanne dig.

Videregående uddannelse

Som anlægsgartner har du adgang til mange videregående uddannelser.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til. Husk at vælge hovedforløb (trin/speciale) i værktøjet. Har du taget eux, skal du markerer det.

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

Prøv Adgangskortet

Voksen- og efteruddannelse

Du kan som anlægsgartner tage AMU-kurser inden for etablering af grønne områder og anlæg. Se en oversigt over relevante AMU-kurser

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Læs mere

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.