Skovarbejder med motorsav
Job

Skovarbejder (job)

Som skovarbejder har du forskellige opgaver i skoven. Du kan lide at planlægge og løse opgaver på egen hånd og at være ude året rundt.

Fakta

Arbejdssteder:
Det private skovbrug, statsskovvæsenet, kommuner, grønne entreprenører, anlægsgartnere.
Stillingsbetegnelser:
Skovarbejder, plantagearbejder, skovhugger, arborist, biotop- og vildtplejer, skovbrugsmaskinfører, skov- og naturplejer.

Du fælder og planter nye træer, renser vandhuller og vedligeholder skovens veje, stier og hegn. Selv om arbejdet foregår med motorsav og store maskiner, udfører du mange fysisk krævende opgaver.

Du kan specialisere dig i skovbrug, natur- og vildtpleje, fældning af træer eller i at køre store skovmaskiner. 

Skovarbejdere er blandt andet ansat i det private skovbrug, i statsskovvæsenet og hos grønne entreprenører. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som skovarbejder består en stor del af dit arbejde i at fælde træer, afgrene dem og skære dem op i aftalte længder. Det kaldes skovning og foregår ofte ved hjælp af motorsav eller skovningsmaskiner.

Plante og pleje af ny skov

Du planter også nye træer og sørger for, at de har gode vækstbetingelser, fx ved at indhegne nyplantede områder, så skovens dyr ikke ødelægger de unge planter, eller ved at tynde ud i træerne, når de vokser til.

Opgaverne skifter med årstiden

Dine arbejdsopgaver varierer med årstiden. Fx fælder du løvtræer om vinteren, hvor træerne ikke har blade, og skover juletræer og klipper pyntegrønt om efteråret. Du vedligeholder også skovens veje, stier, hegn og bænke, så skoven er tilgængelig for dem, der færdes i den.

Sikkerhed - en vigtig del af arbejdet

Som skovarbejder har du stort fokus på sikkerhed, så du og dine kollegaer ikke kommer ud for ulykker. Det kræver, at du er omhyggelig, når du arbejder i skoven, og at du følger gældende regler og bruger sikkerhedsudstyr, fx hjelm, høreværn, sikkerhedsbukser og -støvler.

Arbejdsopgaver

Typiske arbejdsopgaver for en skovarbejder er at:

 • Fælde træer, afgrene dem og skære dem op i aftalte længder
 • Klatre op i træer og kappe grene og stamme med motorsaven
 • Fremstille skåret og kløvet brænde
 • Skovning af juletræer og klipning af pyntegrønt
 • Plante nye træer og sørge for gode vækstbetingelser,
 • Tynde ud i bestanden af træer
 • Vedligeholde skovens veje, stier, hegn og bænke
 • Naturplejningsopgaver, fx tilsyn med græssende dyr

Karriereveje

Som skovarbejder kan du specialisere dig inde for områder som: 

 • Arborist: Du plejer træer og holder fx øje med, hvornår syge træer skal fjernes - og hvordan det gøres sikkert. Du arbejder i og omkring det enkelte og ofte højt oppe.
 • Biotop- og vildtplejer: Du arbejder med pleje af naturen, så du forbedrer levesteder for vildt.
 • Skovbrugsmaskinfører: Duarbejder med skovbrug, teknologi og skovbrugets store specialmaskiner.
 • Skov- og naturplejer: Du arbejder med at pleje naturen og sikre plante- og dyrelivet, fx ved at pleje forskellige bevoksninger, vådområder og vandløb. 

Læs mere om de enkelte karriereveje på Skovskolens hjemmeside.

Arbejdssteder

Som skovarbejder kan du arbejde mange forskellige steder, fx:

 • Hos skoventreprenører
 • I stat eller kommune
 • I et privat skov- eller landbrug/gods
 • Hos anlægsgartnere
 • Som selvstændig, fx aborist eller juletræsproducent

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Skovarbejder30.845 kr.--
Årenser30.313 kr.26.924 kr.25.077 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker dermed ikke selvstændige med eget firma eller uddannede skov- og naturteknikere, der er ansat i stillinger med andre titler.

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Uddannelsen til skov- og naturtekniker er en erhvervsuddannelse, der tager 3 år og 2 måneder.

Læs mere om uddannelsen til skov- og naturtekniker

Mere uddannelse

Som skov- og naturtekniker har du mulighed for at videreuddanne dig.

Videregående uddannelse

En skov- og naturtekniker har adgang til flere videregående uddannelser.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

Prøv Adgangskortet

Voksen- og efteruddannelse

Du kan som skovarbejder tage AMU-kurser inden for skov- og naturforvaltning.

Se AMU-kurser inden for skov- og naturforvaltning.

Er du faglært og har mindst to års erhvervserfaring, kan du videreuddanne dig på deltid med en akademiuddannelse, fx inden for naturvejledning.

Se akademiuddannelser inden for Velfærd, undervisning og sundhed.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.