amu i skov- og naturforvaltning og naturformidling
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Skov- og naturforvaltning og naturformidling

Områdets kurser giver dig kompetencer til at udføre meget forskellige opgaver i naturen. Du kan fx arbejde med skovarealer til rekreation eller produktion, men også beskæftige dig med naturtyper som eng, klit og vådområder.

Fakta

Navn:
Skov- og naturforvaltning og naturformidling
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage til 5 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264

Du finder fx kurser i produktion af juletræer og pyntegrønt eller specielle råvarer som hegnspæle. Du kan betjene de nødvendige maskiner til skovdrift og træpleje, og du kan lære, hvordan man skaber rammer for fritidsaktiviteter som tree top walking, sansestier og terapihaver.

Kurserne henvender sig til både faglærte og ufaglærte medarbejdere inden for området. Du kan fx være selvstændig, ansat på et gods eller et større landbrug, i en kommunal parkforvaltning eller hos en skoventreprenør.

Se alle AMU-kurser inden for området Skov- og naturforvaltning og naturformidling på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Skov- og naturforvaltning og naturformidling omfatter kurser inden for emnerne:

  • Naturformidling, naturoplevelser og rammer for friluftsliv
  • Naturpleje og -genopretning
  • Produktion af juletræer og pyntegrønt
  • Produktion af træbaserede råvarer, nicheprodukter samt forædling af træbaserede råvarer
  • Skovdrift og maskinkørsel
  • Træpleje og træklatring
  • Vildtregulering og vildtforvaltning

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet og af Skov og Landskab, Københavns Universitet.

Værd at vide

Skov- og naturforvaltning og naturformidling omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Mejeri- og jordbrug.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Skov- og naturforvaltning og naturformidling er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg.

Se også Mejeri og jordbrugs kurser på AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Sidemandsoplæring
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
Træbiologi, træpleje og byøkologi
Praktik for F/I
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
Oprettelse af database til jobbrug
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
Konflikthåndtering
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Sikkerhedseftersyn af maskiner i jordbruget
Instruktører og elever i praktikcentret
Mål og læring i praktikcentret
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Beskæring 1
Naturforvaltning 1, biodiversitet
Naturforvaltning 2, organisering og management
Naturforvaltning 3, strategi
Naturforvaltning, ajourføring
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information