Kursus

Åmand-1

På kurset arbejdes der med vurdering af vandløbskvalitet, vedligehold og klargøring af værktøjer til manuel vandløbspleje. Vandløbslovens indhold og grundlæggende vandløbsteori i forbindelse med vandløbspleje. Arbejdsmarkedsuddannelsen er første trin af tre åmandskurser. De enkelte åmandskurser kan tages uafhængigt af hinanden.

Fakta

Navn:
Åmand-1
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
47944-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for natur- og landskabspleje.

Mål

Deltageren kan vurdere et givent vandløbs kvalitet og ved hjælp af vandløbets fauna bedømme overensstemmelsen mellem målsætning og tilstand i vandløbet. Deltagerne har kendskab til almindeligt udbredte vandløbsproblematikker og kan vedligeholde og klargøre almindelige værktøjer til manuel vandløbspleje. Deltageren kan i forbindelse med vandløbspleje inddrage viden om vandløbslovens baggrund og indhold samt grundlæggende vandløbsteori, herunder vandløbets dynamik og form.

Varighed

5,0 dage

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Københavns Universitet