Kursus

Pleje af vandhuller

På kurset arbejdes der med undersøgelser af et vandhuls flora og fauna, udvælgelse af metoder til samt udførelse af de almindeligste former for pleje og vedligeholdelse af vandhuller.

Fakta

Navn:
Pleje af vandhuller
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage = 37 lektioner
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
42298-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder indenfor de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser

Mål

På baggrund af egne undersøgelser af et vandhuls flora og fauna, kan den uddannede selvstændigt eller i samarbejde med andre, udvælge metoder til samt udføre de almindeligste former for pleje af vandhuller, i overensstemmelse med målet for vandhullets pleje.Den uddannede kan selvstændigt eller i samarbejde med andre udføre pleje og vedligeholdelse af et givent vandhul under hensyntagen til den relevante lovgivning.Ud fra målsætningen for vandhullets pleje kan den uddannede vælge værktøj og arbejdsmetode, der skåner personen selv, biotopen og omgivelserne mest muligt.

Varighed

5,0 dage = 37 lektioner

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser