Kursus

Skovningsmaskinfører 1

Deltageren lærer grundlæggende kørsel og fældeteknikker med skovningsmaskine, herunder grundlæggende arbejdsplanlægning og kørsel på vej og i terræn. Deltageren lærer at vedligeholde en skovningsmaskine.

Fakta

Navn:
Skovningsmaskinfører 1
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
49709-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til beskæftigede indenfor skovbrug, naturforvaltning, entreprenørbranchen eller tilsvarende, som skal fælde med skovningsmaskiner.

Mål

Deltageren kan, foretage sikker kørsel med skovningsmaskine i skoven og i terræn, optimere maskinens indstillinger i forhold til ergonomi og omstille maskinen til kørsel på offentlig vej. Deltageren kan servicere skovmaskinen i henhold til fabrikantens anvisninger og foretage mindre reparationer.Deltageren kan foretage sikker manøvrering af skovmaskinens kran og fældeaggregat efter fabrikantens anvisninger.Deltageren kan med optimal placering af maskinen og korrekt placering af fældeaggregat foretage simpel fældning og løft af træet ind til maskinen. I udførelse af arbejdet kan deltageren anvende sin viden om: - Skovmaskinens opbygning, hydraulik- og el-system- Serviceanvisninger på skovningsmaskine - Valg af hydraulikslanger og presning af hydraulikkobling- Forholdsregler for sikker kørsel med skovningsmaskine på offentlig vej - Forholdsregler for sikker kørsel med skovningsmaskine i skoven og i terræn - Grundlæggende fældeteknikker ved anvendelse af skovningsmaskine- Gældende regler og sikkerhed omkring anvendelse af skovningsmaskiner

Varighed

10,0 dage

Eksamen

Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.