Kursus

Personlig sikkerhed, avancerede træklatremetoder

Uddannelsen omhandler anvendelse af avancerede klatremetoder på enkeltreb og dobbeltreb ved erhvervsmæssig træklatring, herunder vurdering af ergonomiske og sikkerhedsmæssige fordele og ulemper samt ydelse af situationstilpasset førstehjælp.

Fakta

Navn:
Personlig sikkerhed, avancerede træklatremetoder
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
48133-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for skov- og naturpleje samt træpleje og beskæring. For at få fuldt udbytte af kurset 48133 Personlig sikkerhed, avancerede træklatremetoder bør deltageren have kompetencer svarende til kurserne 3681-1 Grundlæggende træklatring, 6571-1 Grundlæggende træklatring og beskæring samt 6590-3 Træklatring og beskæring

Mål

Deltageren kan vurdere ergonomiske og sikkerhedsmæssige fordele og ulemper ved forskellige enkelt- og dobbeltrebssystemer ved erhvervsmæssig træklatring. Deltagere kan, ud fra egne erfaringer, sikkerhedsvejledninger og producentens anvisninger, vælge det bedst egnede system til en given opgave. Deltageren kan vurdere styrken af sikringspunkt i forhold til træart, træets tilstand og den valgte metode samt opsætte og anvende det valgte system, og herefter bevæge sig rundt i træet på en sikker og ergonomisk rigtig måde. Deltageren kan på sikker vis gå fra enkeltreb til dobbeltreb.Deltageren kan via et sænkbart system, bringe evt. tilskadekommen klatrer sikkert ned samt yde situationstilpasset førstehjælp

Varighed

3 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.