Kursus

Maskinfærdsel på naturnære arealer

Maskinfærdsel på naturnære arealer, begrænsninger og retningslinjer for færdsel på FSC og PEFC certificerede arealer, hensyn til nøglebiotoper, kulturminder og foryngelse samt reducering af skader på miljøet.

Fakta

Navn:
Maskinfærdsel på naturnære arealer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
47153-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget med færdsel med maskiner i certificerede skovenheder og skovarealer dyrket efter naturnære principper.

Mål

Deltageren kan færdes og navigere hensigtsmæssigt med maskiner i certificerede skovenheder og skove dyrket efter naturnære principper på baggrund af viden om begrænsninger og retningslinjer for færdsel med maskiner i relation til forskellige dyrkningssystemer og arealtyper. Deltageren kan ved færdsel med maskiner på FSC og PEFC certificerede arealer tage hensyn til nøglebiotoper, kulturminder og foryngelse samt reducere skader på miljøet.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

Københavns Universitet