Kursus

Træbiologi, træpleje og byøkologi

I uddannelsen arbejder deltagerne med at udføre pleje og beskæring af bytræer og udarbejder en samlet plejeplan for konkrete enkelttræer i forskellige bymiljøer.

Fakta

Navn:
Træbiologi, træpleje og byøkologi
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2879
Fagkode:
42329-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer inden for anlægsgartner-, produktionsgartner- og skovbrugsområdet.- Uddannelsesbevis fra AMU-uddannelsen: -Træer og buske om sommeren, plantekendskab og plejeprogrammer, trin 2"eller- Tilsvarende kvalifikationer.

Mål

Deltageren kan medvirke ved udvælgelse af egnede bytræer, vejlede ved plantning af bytræer i forskellige bymiljøer, herunder kunne forklare forebyggelse af sygdomme, skadedyr og andre skader på træer i byer.Deltageren kan udføre pleje og beskæring af bytræer, herunder demonstrere kendskab til træbiologi og træerne i hele byens økologi, samt kunne udarbejde en samlet plejeplan for konkrete enkelttræer i forskellige bymiljøer.

Varighed

5,0 dage.

Prøve

Der er en skriftlig og mundtlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser