Kursus

Praktisk plantekendskab i skov- og naturområder

Uddannelsen omhandler praktisk plantekendskab og metoder til hurtigt overblik over planteudvalg på de enkelte arealer i skov- og naturområder.

Fakta

Navn:
Praktisk plantekendskab i skov- og naturområder
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
48136-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for skov- og naturforvaltning og naturformidling. Kurset omhandler praktisk kendskab til planter i skov og naturområder i relation til arbejdsopgaver i certificerede skove, naturarealer hvor pleje udføres efter naturnære principper på baggrund af viden om regler for færdsel, truede og fredede planter og de forskellige planters betydning for arealet, naturen, biodiversiteten m.m.

Mål

Deltageren kan i forbindelse med skov- og naturpleje og rekreativt skovbrug anvende metoder til hurtigt overblik og afgrænsning af planteudvalget på de enkelte arealer.   Deltageren kan ud fra feltpraksis særligt tilrettelagte metoder,   anvende simple og enkle botaniske nøgler til genkendelse af planter i skov- og naturområder.   Deltageren kan genkende udvalgte planter i skov- og natur ved fysisk og visuel genkendelse med udgangspunkt i årstidernes særlige muligheder.n.

Varighed

3,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.