Kursus

Indtrækning af vanskelige træer

På kurset arbejdes der med at foretage sikkerheds- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig indtrækning af stort træ, ved hjælp af håndspil og/eller traktorspil samt diverse redskaber. Der lægges vægt på beregning af trækkraftbehov og dimensionering af grej samt at udføre praktiske øvelser på forskellige opgaver i skoven eller landskabet.

Fakta

Navn:
Indtrækning af vanskelige træer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage = 37 lektioner
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
42259-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder indenfor de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser

Mål

Den uddannede kan selvstændigt eller i samarbejde med andre udføre indtrækning af stort træ ved hjælp af håndspil og/eller traktorspil i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø.På baggrund af sin viden kan den uddannede selvstændigt eller i samarbejde med andre beregne trækkraftbehov og herudfra dimensionere vælge og udstyr til en given indtrækningsopgave.På baggrund af sin viden om ergonomi og fysiologi kan den uddannede tilrettelægge en given indtrækningsopgave, således at arbejdet kan udføres på en ergonomisk forsvarlig måde.På baggrund af sin viden om sikkerhed og arbejdsmiljø herunder den aktuelle arbejdspladsvurdering (APV) kan den uddannede i samarbejde med andre tilrettelægge en given indtrækningsopgave, med vægt på at forebygge ulykker .

Varighed

5,0 dage = 37 lektioner

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser