Kursus

Opdræt af fjervildt -

Faget giver dig viden om opdræt af fasaner, agerhøns og ænder, fra indsamling af æg til opbygning af opdrætspladser og forebyggelse af sygdomme.

Fakta

Navn:
Opdræt af fjervildt -
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
6583-

Opdræt af fjervildt er et enkeltfag fra uddannelsen til skov- og naturtekniker.

Målgruppe

Faget henvender sig til personer, som i forbindelse med skov- og naturpleje vil deltage i arbejdet med opdræt af fjervildt.

Mål

Målet er, at du kan varetage de forskellige opgaver i forbindelse med opdræt af fjervildt.

Du lærer at

  • redegøre for fasaners, agerhøns' og ænders biologi
  • indsamle æg fra fjervildt og foretage arbejdsopgaver inden for udrugning
  • forestå pasning og fodring af daggamle kyllinger/ællinger samt forestå videre pasning og fodring til udsætning
  • udvælge egnede steder til opdrætspladser
  • forestå opbygningen af opdrætningspladser og nødvendige faciliteter
  • identificere og forebygge de almindeligste sygdomme i forbindelse med fjerkræopdræt

Varighed

5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser