Kursus

Træpleje

Faget giver dig et solidt grundlag for at arbejde med træ og træpleje, især i byer. Du lærer fx at plante og beskære træer. Du kan vurdere, om et træ er sundt og bl.a. bekæmpe svampe og insekter, som skader træet.

Fakta

Navn:
Træpleje
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
6593-

Træpleje er et enkeltfag fra uddannelsen til skov- og naturtekniker.

Målgruppe

Faget henvender sig til personer, der vil tilegne sig praktisk viden om alle faser i pleje af træer i byer eller bynære områder.

Mål

Målet er, at du kan udføre de fleste funktioner i forbindelse med etablering og pleje af træer. Det indebærer fx, at du kan:

  • artsbestemme de mest almindeligt forekommende træer og buske i læhegn, byer og bynær skov og navngive dem på dansk og latin
  • beskære bytræer på baggrund af din viden om træernes biologiske og fysiologiske mekanismer

Du får kendskab til almindelige økologiske og miljømæssige forhold omkring bytræer. Du kan:

  • vurdere, om et område er egnet til plantevækst, og foretage enkle analyser af jordbundsforhold
  • etablere nye beplantninger og optimere vækstbetingelserne ved fx at etablere vandings- og udluftningssystemer
  • identificere skadevoldere som svampe, insekter og traktose
  • udføre træregistrering med henblik på at udarbejde plejeplaner
  • vurdere træers og trægruppers vitalitet og sundhed og udpege farlige træer

Varighed

10 dage.

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser