Kursus

Etablering af skovlegepladser i naturmaterialer

I uddannelsen arbejder deltagerne med udvælgelse af forskelligt rundtræ til opbygning af legeredskaber og laver sikre samlinger i rundtræ samt konstruerer og opstiller legeredskaber i rundtræ og andre naturmaterialer og etablere faldunderlag.

Fakta

Navn:
Etablering af skovlegepladser i naturmaterialer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
45978-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer inden for skovbrugs - og naturplejeområdet.

Mål

Deltageren kan ud fra ubearbejdet rundtræ og træarternes egenskaber foretage hensigtsmæssige valg af materialer til opbygning af legeredskaber i naturtræ. Deltageren kan udføre sikre samlinger af legeredskaber i konstruktioner af rundtræ. Deltageren kan designe, konstruere og opstille legeredskaber i rundtræ i henhold til gældende arbejdsmiljøregler og sikkerhedsbestemmelser samt DS/EN 1176 og DS 1500, og kan etablere det dertil hørende faldunderlag. Deltageren kan designe, konstruere og opstille legeredskaber i andre naturmaterialer som for eksempel halm, ler, pileflet og tovværk i henhold til gældende arbejdsmiljøregler og sikkerhedsbestemmelser samt DS/EN 1176 og DS 1500, og kan etablere det dertil hørende faldunderlag.

Varighed

10,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser