Kursus

Anvendelse af motorsav 3

I uddannelsen opnår deltagerne viden om identifikation af ulykkestilbud ved fældning af træer med motorsav, fælde- og afkortningsteknikker for større og vanskelige træer samt motorsavens vedligeholdelse. I uddannelsen afprøver deltagerne færdigheder i anvendelse af motorsav til fældning af større og vanskelige træer. I uddannelsen afprøver deltagerne desuden indtrækning og nedtagning af hængende træer.

Fakta

Navn:
Anvendelse af motorsav 3
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,00 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
44356-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til beskæftigede inden for skovbrug, naturforvaltning og tilsvarende, som skal udføre fældning af større og vanskelige træer med motorsav.

Mål

Deltageren kan identificere ulykkestilbud ved fældning af træer med motorsav. Deltageren kan planlægge og udføre fældning og afkortning af større og vanskelige træer med motorsav, i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø og på baggrund af kendskab til fælde- og afkortningsteknikker for større og vanskelige træer. Deltageren kan ved træfældningsarbejde, ved anvendelse af værktøjer og spil, planlægge og udføre indtrækning og nedtagning af hængende træer, i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø og på baggrund af kendskab til forskellige teknikker for indtrækning og nedtagning af hængende træer. Deltageren kan vedligeholde motorsaven og dens skærende dele, fortage fejlfinding og småreparationer, i henhold til fabrikantens ansvisninger og sikkerhedsforskrifter for motorsave

Varighed

10,00 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.