Kursus

Pleje af givne naturtyper

I uddannelsen arbejder deltagerne med identifikation af karakterplanter og - dyr for en specifik naturtype. Der arbejdes med søgning efter love og regler for naturtypen og valg af plejemetoder og maskiner, der er mest skånsomme for miljøet.

Fakta

Navn:
Pleje af givne naturtyper
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
45930-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer inden for skovbrugs - og naturplejeområdet.

Mål

Deltageren kan identificere og registrere slægter og arter inden for flora og fauna i en given naturtype, og på denne baggrund identificere den karakteristiske naturtype. Deltageren kan søge og anvende relevant lovgivning og regler for den givne naturtype, herunder registrere hvilke lovmæssige bindinger og regler, der er gældende for naturtypen. Deltageren kan anvende plejeplaner og vælge plejemetoder og specialmaskiner for den givne naturtype på en sådan måde, at de valgte metoder og maskiner skåner naturtypen, miljøet og personen på bedst mulig måde.

Varighed

3,0 dage

Prøve

Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser