Kursus

Tagkonstruktioner i rundt tømmer

På kurset arbejdes der med de grundlæggende blokhusteknikker ved bygning af en tagkonstruktion i rundt tømmer. Som primært træbearbejdningsværktøj anvendes motorsaven. Brugen af de forskellige værktøjer ved alle arbejdsoperationer inkl. sikkerhed og arbejdsmiljø indøves praktisk ved bygning af en tagkonstruktion.

Fakta

Navn:
Tagkonstruktioner i rundt tømmer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage = 74 lektioner
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
42277-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder indenfor de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser

Mål

Den uddannede kan selvstændigt eller i samarbejde med andre udvælge rundt tømmer til en given tagkonstruktionsopgave.Den uddannede kan selvstændigt eller i samarbejde med andre udføre de grundlæggende teknikker i alle involverede arbejdsgange i forbindelse med konstruktioner med opretstående træ i rundt tømmer, fx en tagkonstruktion. Den uddannede kan selvstændigt eller i samarbejde med andre udføre og opstille konstruktioner i opretstående træ i rundt tømmer, fx et tagkonstruktion, i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø.

Varighed

10,0 dage = 74 lektioner

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser