Kursus

Skovningsmaskinfører 3

Deltageren lærer at opskære effekter effektivt og placere dem hensigtsmæssigt i forhold til udkørsel. Deltageren lærer at maskinopmåle langtømmer. Deltageren kan optimere apteringen i forhold til prislisten. Deltageren lærer Stanford standarden at kende.

Fakta

Navn:
Skovningsmaskinfører 3
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
49711-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til beskæftigede indenfor skovbrug, naturforvaltning, entreprenørbranchen eller tilsvarende, som skal fælde med skovningsmaskiner.

Mål

Deltageren kan foretage sikker og effektiv fældning af træer med skovningsmaskine.Deltageren kan oparbejde træet effektivt og placere effekterne hensigtsmæssigt i forhold til udkørsel.Deltageren kan optimere oparbejdelsen af fællede træer med skovningsmaskine i forhold til computerens udfald, kvalitet og pris for forskellige effekter.Deltageren kan fælde og opmåle langtømmer med skovningsmaskine.I udførelse af arbejdet kan deltageren anvende sin viden om:- Betjening og omstilling af computer i skovningsmaskinen- Effektiv of rationel fældning med skovningsmaskine, maskinens placering, fælderetning, placering af fældehoved, koordinering af skæring, tilt og kran- Optimal oparbejdelse af fælledede træer, vurdering af det enkelte træ i forhold til computerens udfald, standarder, kvalitet og placering - Kontrolopmåling af kort- og langtømmer- Sikkerhed og arbejdsmiljø i forbindelse med anvendelsen af skovningsmaskiner.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.