Kursus

Friluftsliv

Dette kursus fokuserer på forskellige biotopers tålsomhed overfor at blive brugt i forbindelse med friluftsliv. I det daglige arbejde i skoven og landskabet er det muligt at forbedre denne tålsomhed. Det er med denne baggrund der planlægges og gennemføres en af de friluftsture kursisterne har planlagt.

Fakta

Navn:
Friluftsliv
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage = 74 lektioner
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
42295-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder indenfor de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser

Mål

På baggrund af sin viden om de faciliteter friluftsliv har behov for og den slidtage friluftsliv har på skoven og det åbne landskab, kan den uddannede selvstændigt i sit daglige arbejde i disse områder tage hensyn til dette således området bliver mere slidstærkt overfor disse aktiviteter.Den uddannede kan derfor selvstændigt eller i samarbejde med andre tilrettelægge en friluftstur for en gruppe gæster i skoven eller i det åbne landskab, under hensyntagen til love og regler om publikumsfærdsel i skov og natur samt hensyntagen til skovdriften, flora, fauna og fortidsminder.Den uddannede kan selvstændigt eller i samarbejde med andre tilrettelægge en friluftstur for en gruppe gæster i skoven eller i det åbne landskab, med hensigtsmæssig planlægning af kost, ernæring og hygiejne i forbindelse med lejrlivet.Den uddannede kan selvstændigt eller i samarbejde med andre gennemføre den planlagte friluftstur.

Varighed

10,0 dage = 74 lektioner

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser