Kursus

Grundlæggende skovforståelse for maskinførere

Deltageren får en grundlæggende forståelse for skovdrift i Danmark og lærer om de generelle dyrkningsprincipper, klassiske og naturnære, herunder træartskendskab og deres præferencer mht. klima og jordbund. Deltageren lærer at udvise træer til fældning både klassisk og naturnært.

Fakta

Navn:
Grundlæggende skovforståelse for maskinførere
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
49719-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til beskæftigede indenfor skovbrug, naturforvaltning, entreprenørbranchen eller tilsvarende, som skal fælde og oparbejde træer med skovningsmaskiner og som mangler grundlæggende viden om skovdrift.

Mål

Deltageren kan udvise træer til fældning og vælge, hvilke træer der henholdsvis skal fjernes eller blive stående på baggrund af viden om:¿Forskel på de forskellige træarter.¿Træarternes præferencer mht. klima og jordbund. ¿Klassiske og naturnære hugstprincipper.

Varighed

5,0 dage

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.