Kursus

Forvaltning af hjortevildt

Deltageren arbejder forvaltning af hjortevildt under hegn og på fri vildtbane. Deltageren kan foretage bestand- og terrænanalyser, der omsættes til konkrete planer for forvaltning af hjortevildt.

Fakta

Navn:
Forvaltning af hjortevildt
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
42889-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for vildt- og naturpleje.

Mål

Deltageren kan arbejde med forvaltning af hjortevildt under hegn og på fri vildtbane. Deltageren kan foretage bestand- og terrænanalyser. Deltageren kan omsætte en bestand- og terrænanalyse til konkrete planer for forvaltning af hjortevildt, herunder terrænpleje, beplantninger, vildtagre, fodring, bestandpleje mm.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser