Kursus

Anvendelse og vedligeholdelse af udkørselsmaskine

Faget giver dig forudsætninger for selvstændigt at anvende og vedligeholde skovbrugets udkørselsmaskiner. Fx lærer du om sikkerhed i forbindelse med betjening af kranen og om miljøkrav ved svejsning og skæring.

Fakta

Navn:
Anvendelse og vedligeholdelse af udkørselsmaskine
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
6933-

Anvendelse og vedligeholdelse af udkørselsmaskine er et enkeltfag fra uddannelsen til skov- og naturtekniker.

Målgruppe

Faget henvender sig til personer, der skal anvende skovbrugets maskiner til udkørsel af træ.

Mål

Målet er, at du kan anvende og reparere maskinerne sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det indebærer fx, at du får viden om arbejdsmiljø, så du kan arbejde med svejsning, plasmaskæring og slibning efter Arbejdstilsynets regler.

Du kan efterse og foretage dagligt vedligehold af maskine og kran under opsyn.

Du kan foretage enkle vedligeholdelsesreparationer af hydrauliksystemet.

Du kan planlægge skånsom udkørsel af opskåret træ efter krav om sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø.

Endelig kan du anvende udkørselsmaskinen til udkørsel af træ, og du kan læsse og aflæsse med kranen uden at bringe maskinens stabilitet i fare.

Varighed

10 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.