Kursus

GIS/GPS -

Du lærer at anvende GIS og GPS til opmåling og fremstilling af kort, fx publikumskort, skovkort og kort til drivjagter.

Fakta

Navn:
GIS/GPS -
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
6576-

GIS/GPS er et enkeltfag fra uddannelsen til skov- og naturtekniker.

Målgruppe

Faget henvender sig til personer, der er beskæftiget inden for skovbrug, naturpleje, naturformidling samt jagt og vildtpleje.

Mål

Målet er, at du kan:

  • indtegne og måle enheder og udskrive kort med målestok i GIS
  • planlægge opmåling med GPS og foretage opmålinger til forskellige formål inden for et område, fx ruter til friluftsliv, kørespor til skovningsmaskiner og lignende
  • fremstille publikumskort med ruter, skovkort med beplantninger eller kort til drivjagter

Varighed

5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser