Kursus

Åmand-3

På kurset arbejdes der med metoder til bekæmpelse af invasive og giftige planter ved vandløb samt restaureringsprojekter til forbedring af vandløbsforhold. Åmand-3 er tredje trin af tre åmandskurser. Åmand-3 forudsætter kompetencer svarende til åmand 1 og 2.

Fakta

Navn:
Åmand-3
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
47946-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for natur- og landskabspleje.

Mål

Deltageren kan genkende typiske invasive og giftige planter ved vandløb og anvende metoder til bekæmpelse af disse i vandløbets næromgivelser. Deltagerne kan medvirke ved mindre restaureringsprojekter til forbedring af forhold i vandløb, herunder udlægning af gydegrus samt materialer til skjul og strømkoncentrator. Deltageren kan medvirke ved GPS opmåling af vandløb.Deltageren kan planlægge vandløbsarbejdet i overensstemmelse med gældende arbejdsmiljøregler samt AT-vejledninger. Deltageren kan agere korrekt i forbindelse med lodsejerkontakt samt handle hensigtsmæssigt ved uheld/forureningshændelser.

Varighed

5,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.