Kursus

Naturpleje med græssende dyr

Deltageren opnår viden og færdigheder omkring græssende dyr som anvendes i naturplejen. Deltageren opnår bl.a. viden om mulighederne for anvendelse forskellige græssende dyr til naturplejen, forskellige græssende husdyrs kendetegn og pasningskrav, almindelige sygdomstegn for græssende husdyr, forskellige græssende husdyrs næringsstofbehov og lovgivning for naturpleje med græssende dyr

Fakta

Navn:
Naturpleje med græssende dyr
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
49758-

-

Målgruppe

Målgruppe for kurset er beskæftiget med naturpleje som har behov for viden og færdigheder omkring græssende dyr og deres anvendelse i naturplejen.

Mål

Deltageren kan varetage pasning af græssende husdyr i forbindelse med naturpleje Deltageren kan varetage publikumskontakt og formidling omkring naturpleje med græssende dyr I udførelse af arbejdet kan deltageren anvende sin viden om: - forskellige naturtyper og mulighederne for anvendelse forskellige græssende dyr til naturplejen- forskellige græssende husdyrs anatomi, fysiologi, kendetegn og pasningskrav- almindelige sygdomstegn, velfærd og adfærd for græssende husdyr- forskellige græssende husdyrs næringsstofbehov, fodermidler og krav til foderkvalitet- lovgivning for naturpleje med græssende dyr

Varighed

5 dage

Prøve

Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.