Kursus

Stormfald

Faget giver forudsætninger for at arbejde med stormfældet træ på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. Du lærer at afmærke og afspærre arbejdsstedet efter forskrifterne og at anvende grundlæggende teknikker til friskæring.

Fakta

Navn:
Stormfald
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
6577-

Stormfald er et enkeltfag fra uddannelsen til skov- og naturtekniker.

Målgruppe

Faget henvender sig til personer, der skal mestre at oparbejde stormfald på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Mål

Målet er, at du kan

  • udpege ulykkestilbud i stormfald
  • anvende viden om grundlæggende teknikker for fjernelse af spænd og friskæring af væltede træer
  • deltage i oparbejdelse af stormfald på en arbejdsmiljø og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde - under instruktion
  • redegøre for de regler, der gælder ved opsætning af advarselstavler og afspærringer
  • sætte grænser for egne kompetencer

Varighed

5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser