Kursus

Vurdering af risikotræer

På kurset arbejder deltageren med systematisk undersøgelse og vurdering af træer, der udgør eller kan komme til at udgøre en fare for sine omgivelser.

Fakta

Navn:
Vurdering af risikotræer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
40156-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til praktikere, der i deres arbejde direkte eller indirekte har med træer at gøre. Det gælder for eksempel ansatte på kirkegårde, kommunernes vej-og parkafdelinger, offentlige og private skove, anlægs- og gartnervirksomheder, selvstændige entreprenører, træplejefirmaer og lignende.

Mål

Deltageren kan vurdere, genkende og udpege træer, der udgør eller er på vej til at udgøre en risiko for sine omgivelser, ved at læse træets signaler visuelt og mekanisk. Deltageren kan efterfølgende vælge den mest hensigtsmæssige handling for at mindske eller fjerne risikoen. Deltageren kan identificere de mest almindeligt forekommende biologiske og mekaniske trusler mod træet, herunder vednedbrydende svampe, insekter, traktose, køreskader, forkert beskæring, stormskadede, rodløsnede træer og lignende.Deltageren kan udvise kendskab til træets biologi, forsvarsmekanismer og livscyklus og udføre korrekt beskæring. Målene nås gennem praktiske øvelser i by, park og skov i risikovurdering af træer, og gennem praktisk anvendelse af råddetektor med efterfølgende fældning og opskæring af træet for analyse og kontrol.

Varighed

5,0 dage.

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser