Kursus

Naturen som oplevelsesrum

Deltageren arbejder med at gennemføre specialaktiviteter i skov og natur for forskellige målgrupper. Deltageren arbejder med udvikling af ideer til naturen som oplevelsesrum og kan foretage tiltag i naturen med henblik på at skabe større naturoplevelser.

Fakta

Navn:
Naturen som oplevelsesrum
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
42883-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for skovbrug, naturpleje og naturformidling.

Mål

Deltageren kan gennemføre specialaktiviteter i skov og natur for forskellige målgrupper med udgangspunkt i natur som oplevelsesrum og naturens potentiale i forhold til oplevelser og læring, sundhedsfremme og livskvalitet. Deltageren kan udvikle ideer til naturen som oplevelsesrum eksempelvis via rekreative, kulturelle og sportslige tilbud. Deltageren kan foretage tiltag i naturen med henblik på at skabe større naturoplevelser, som eksempelvis udsigtskorridorer.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser