Kursus

Formidling og oplevelser

Deltageren arbejder med formidling om forskellige naturområder og anvendelse af forskellige formidlingsteknikker. Tilpasning af naturformidling til forskellige målgrupper og forskellige naturområders muligheder i forbindelse friluftsaktiviteter, oplevelser og publikumsfaciliteter.

Fakta

Navn:
Formidling og oplevelser
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
42869-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for skovbrug, naturpleje og naturformidling.

Mål

Deltageren kan formidle om forskellige naturområder. Deltageren kan tilpasse naturformidling til udvalgte målgrupper med udgangspunkt i forskellige formidlingsteknikker, herunder aktiviteter, lege, fortælling og demonstrationer. Deltageren kan identificere et naturområdes muligheder i forbindelse med friluftsaktiviteter, oplevelser og evt. opsætning af publikumsfaciliteter.

Varighed

10,0 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser